Skip to main content

Sloka 6

ТЕКСТ 6

Verš

Текст

ātma-jāyā-sutāgāra-
paśu-draviṇa-bandhuṣu
nirūḍha-mūla-hṛdaya
ātmānaṁ bahu manyate
ātma-jāyā-sutāgāra-
paśu-draviṇa-bandhuṣu
nirūḍha-mūla-hṛdaya
ātmānaṁ bahu manyate

Synonyma

Пословный перевод

ātma — tělo; jāyā — manželka; suta — děti; agāra — domov; paśu — zvířata; draviṇa — bohatství; bandhuṣu — v přátelích; nirūḍha-mūla — hluboce zakořeněné; hṛdayaḥ — jeho srdce; ātmānam — o sobě; bahu — vysoce; manyate — uvažuje.

а̄тма — к телу; джа̄йа̄ — к жене; сута — к детям; ага̄ра — к дому; паш́у — к скоту; дравин̣а — к богатству; бандхушу — к друзьям; нирӯд̣ха-мӯла — укоренившаяся; хр̣дайах̣ — его сердце; а̄тма̄нам — себя; баху — высоко; манйате — он оценивает.

Překlad

Перевод

Tato spokojenost s vlastní životní úrovní je výsledkem hluboce zakořeněné připoutanosti k tělu, manželce, domovu, dětem, zvířatům, bohatství a přátelům. Ve spojení s těmito věcmi se podmíněná duše považuje za velice dokonalou.

Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства.

Význam

Комментарий

Takzvaná dokonalost lidského života je výmysl. Je proto řečeno, že materialista je bezcenný bez ohledu na jeho hmotné kvalifikace, protože zůstává na mentální úrovni, což ho znovu stáhne do hmotné existence v podobě dočasného života. Ten, kdo jedná na mentální úrovni, nemůže dosáhnout duchovní úrovně. Taková osoba má jisté, že znovu sklouzne do hmotného života. Podmíněná duše vypadá ve spojení s takzvanou společností, přátelstvím a láskou jako naprosto spokojená.

Так называемое совершенство человеческой жизни — не более чем вымысел. Вот почему говорится, что всем мирским достоинствам материалиста грош цена: материалист, какими бы добродетелями он ни обладал, всегда действует на уровне ума, который затягивает его в пучину преходящей материальной жизни. Тому, чье существование протекает на уровне ума, закрыт доступ к духовной жизни. Такой человек обречен жизнь за жизнью влачить материальное существование. Обусловленная душа, окруженная друзьями и родственниками, людьми, которые ей близки и дороги, кажется вполне довольной жизнью.