Skip to main content

Sloka 30

ТЕКСТ 30

Verš

Текст

evaṁ kuṭumbaṁ bibhrāṇa
udaram bhara eva vā
visṛjyehobhayaṁ pretya
bhuṅkte tat-phalam īdṛśam
evaṁ kuṭumbaṁ bibhrāṇa
udaram bhara eva vā
visṛjyehobhayaṁ pretya
bhuṅkte tat-phalam īdṛśam

Synonyma

Пословный перевод

evam — takto; kuṭumbam — rodinu; bibhrāṇaḥ — ten, kdo živil; udaram — žaludek; bharaḥ — ten, kdo živil; eva — pouze; — nebo; visṛjya — po opuštění; iha — zde; ubhayam — oba; pretya — po smrti; bhuṅkte — podstupuje; tat — toho; phalam — výsledek; īdṛśam — takový.

эвам — таким образом; кут̣умбам — семью; бибхра̄н̣ах̣ — тот, кто кормил; ударам — желудок; бхарах̣ — тот, кто кормил; эва — только; ва̄ — или; виср̣джйа — оставив; иха — здесь; убхайам — оба; претйа — после смерти; бхун̇кте — он получает; тат — этого; пхалам — результат; ӣдр̣ш́ам — такой.

Překlad

Перевод

Člověk, který živil sebe a členy své rodiny hříšnými činnostmi, trpí po opuštění tohoto těla v pekelných podmínkách a jeho příbuzní trpí také.

Оставив тело, человек, который занимался греховной деятельностью, чтобы прокормить себя и членов своей семьи, сам страдает в аду и обрекает на страдания своих родственников.

Význam

Комментарий

Chybou moderní civilizace je, že člověk nevěří v příští život. Ale bez ohledu na to, zda věří nebo ne, příští život existuje a člověk, který nežije zodpovědně podle příkazů autoritativních písem, jako jsou Vedy a Purāṇy, bude muset trpět. Příslušníci nižších životních druhů, než je lidský, za své jednání nezodpovídají, protože jsou stvořeni tak, aby jednali určitým způsobem, ale pokud živá bytost jedná nezodpovědně i na vyvinuté úrovni lidského vědomí, nevyhnutelně ji čeká pekelný život, který popisují tyto verše.

Главная ошибка современной цивилизации заключается в том, что люди не верят в жизнь после смерти. Но, независимо от того, верят они в это или нет, им придется родиться снова и расплатиться страданиями за все совершенные ими грехи, если они вели безответственную жизнь и не следовали наставлениям таких авторитетных писаний, как Веды и Пураны. Живые существа, стоящие на эволюционной лестнице ниже человека, не несут ответственности за свои действия, поскольку образ их действий предопределен и не зависит от них. Однако, когда человек, наделенный развитым сознанием, совершает безответственные поступки, он, как сказано в данном стихе, обрекает себя на адские страдания.