Skip to main content

Sloka 25

ТЕКСТ 25

Verš

Текст

ādīpanaṁ sva-gātrāṇāṁ
veṣṭayitvolmukādibhiḥ
ātma-māṁsādanaṁ kvāpi
sva-kṛttaṁ parato ’pi vā
а̄дӣпанам̇ сва-га̄тра̄н̣а̄м̇
вешт̣айитволмука̄дибхих̣
а̄тма-ма̄м̇са̄данам̇ ква̄пи
сва-кр̣ттам̇ парато ’пи ва̄

Synonyma

Пословный перевод

ādīpanam — zapálené; sva-gātrāṇām — jeho údy; veṣṭayitvā — obklopený; ulmuka-ādibhiḥ — kusy hořícího dřeva atd.; ātma-māṁsa — své vlastní maso; adanam — jí; kva api — někdy; sva-kṛttam — učiněno jím samotným; parataḥ — ostatními; api — jinak; — nebo.

а̄дӣпанам — поджигая; сва-га̄тра̄н̣а̄м — его члены; вешт̣айитва̄ — окруженные; улмука-а̄дибхих̣ — горящими поленьями и т.д.; а̄тма- ма̄м̇са — собственную плоть; аданам — поедая; ква апи — иногда; сва- кр̣ттам — делает сам; паратах̣ — другие; апи — еще; ва̄ — или.

Překlad

Перевод

Je vržen mezi hořící kusy dřeva a jeho údy vzplanou. V některých případech musí jíst své vlastní maso nebo ho pojídají ostatní.

Его сажают на пылающие поленья, и огонь жжет его члены. Иногда его заставляют есть собственную плоть, а иногда его плоть пожирают другие.

Význam

Комментарий

Tento a další tři verše popisují trest. Nejprve je řečeno, že zločinec musí jíst své vlastní maso, které je spalované ohněm, nebo musí nechat druhé, kteří jsou ve stejné situaci jako on, aby ho pojídali. V poslední velké válce někdy lidé v koncentračních táborech jedli vlastní výkaly. Není tedy divu, že člověk, který za svého života požitkářsky jedl maso druhých, musí v Yamasādaně, Yamarājově sídle, jíst své vlastní maso.

В этом и трех последующих стихах рассказывается о наказаниях, которым подвергают грешника. Сначала мы узнаем, что его заставляют есть собственную плоть, поджаренную на огне, или позволяют есть ее тем, кто находится рядом. В последнюю мировую войну заключенные в концлагерях иногда ели собственные испражнения, поэтому неудивительно, что в Ямасадане, обители Ямараджи, тому, кто наслаждался жизнью, питаясь мясом других существ, приходится есть собственную плоть.