Skip to main content

Sloka 24

ТЕКСТ 24

Verš

Текст

yojanānāṁ sahasrāṇi
navatiṁ nava cādhvanaḥ
tribhir muhūrtair dvābhyāṁ vā
nītaḥ prāpnoti yātanāḥ
yojanānāṁ sahasrāṇi
navatiṁ nava cādhvanaḥ
tribhir muhūrtair dvābhyāṁ vā
nītaḥ prāpnoti yātanāḥ

Synonyma

Пословный перевод

yojanānām — yojanů; sahasrāṇi — tisíc; navatim — devadesát; nava — devět; ca — a; adhvanaḥ — ze vzdálenosti; tribhiḥ — tří; muhūrtaiḥ — během okamžiků; dvābhyām — dvou; — nebo; nītaḥ — přiveden; prāpnoti — obdrží; yātanāḥ — tresty.

йоджана̄на̄м — йоджан; сахасра̄н̣и — тысяч; наватим — девяносто; нава — девять; ча — и; адхванах̣ — на расстоянии; трибхих̣ — три; мухӯртаих̣ — за мгновения; два̄бхйа̄м — два; ва̄ — или; нӣтах̣ — доставленный; пра̄пноти — он получает; йа̄тана̄х̣ — наказания.

Překlad

Перевод

Tímto způsobem musí projít devadesát devět tisíc yojanů během dvou nebo tří okamžiků a pak okamžitě podstoupit trest mučením, který je mu určen.

За два-три мгновения он покрывает расстояние в девяносто девять тысяч йоджан, и затем его без промедления подвергают мучительным пыткам, которые он заслужил.

Význam

Комментарий

Jeden yojan je zhruba dvanáct kilometrů; zločinec tedy musí projít cestu dlouhou 1 188 000 kilometrů. Tak dlouhou vzdálenost projde během pouhých několika chvil. Strážníci zahalí jeho jemnohmotné tělo, aby mohl rychle projít celou dlouhou cestu a zároveň snášet utrpení. Tento pokryv, i když hmotný, je z tak jemných prvků, že materialističtí vědci nemohou zjistit, co ho tvoří. Překonat vzdálenost 1 188 000 kilometrů za několik chvil je pro moderní kosmonauty úžasná představa. Nejvyšší rychlost, kterou dosud vyvinuli, je 27 000 km / hod., ale zde vidíme, že hříšná živá bytost projde 1 188 000 kilometrů za pouhých několik sekund, přestože necestuje duchovním, ale hmotným způsobem.

Одна йоджана равна 13 километрам, таким образом, грешник проходит путь длиной 1 287 000 километров. Это огромное расстояние он преодолевает всего за несколько секунд. Слуги Ямараджи покрывают тонкое тело живого существа специальной оболочкой, чтобы оно могло быстро проделать этот огромный путь и вместе с тем перенести уготованные ему страдания. Тело, которое получает грешная душа, хотя и является материальным, состоит из таких тонких элементов, что ученые-материалисты не могут их обнаружить. Преодолеть всего за несколько секунд расстояние в 1 287 000 километров — это может показаться чудом даже современным покорителям космоса. До сих пор они летали со скоростью 30 000 километров в час, однако здесь сказано, что грешник за считанные мгновения проделывает путь в 1 287 000 километров, хотя все это происходит в пределах материального мира, без вмешательства духовной энергии.