Skip to main content

Sloka 17

ТЕКСТ 17

Verš

Текст

śayānaḥ pariśocadbhiḥ
parivītaḥ sva-bandhubhiḥ
vācyamāno ’pi na brūte
kāla-pāśa-vaśaṁ gataḥ
śayānaḥ pariśocadbhiḥ
parivītaḥ sva-bandhubhiḥ
vācyamāno ’pi na brūte
kāla-pāśa-vaśaṁ gataḥ

Synonyma

Пословный перевод

śayānaḥ — ležící; pariśocadbhiḥ — naříkajícími; parivītaḥ — obklopený; sva-bandhubhiḥ — svými příbuznými a přáteli; vācyamānaḥ — s nutkáním mluvit; api — ačkoliv; na — ne; brūte — mluví; kāla — času; pāśa — oprátka; vaśam — pod vládou; gataḥ — odešlý.

ш́айа̄нах̣ — лежа; париш́очадбхих̣ — скорбящими; паривӣтах̣ — окруженный; сва-бандхубхих̣ — своими родственниками и друзьями; ва̄чйама̄нах̣ — побуждаемый желанием говорить; апи — хотя; на — не; брӯте — он говорит; ка̄ла — времени; па̄ш́а — петли; ваш́ам — во власти; гатах̣ — ушедший.

Překlad

Перевод

Tak se ocitá ve spárech smrti a uléhá v kruhu naříkajících přátel a příbuzných. Přestože s nimi chce mluvit, není toho již schopen, protože je pod vládou času.

Попав в объятия смерти, он лежит на смертном одре, окруженный скорбящими родственниками и друзьями. Он хочет обратиться к ним, но не может произнести ни слова, ибо уже находится во власти времени.

Význam

Комментарий

Když muž leží na smrtelném loži, z konvenčních důvodů se u něho scházejí jeho příbuzní a někdy velice hlasitě naříkají a oslovují ho: “Ó můj otče!” “Ó můj příteli!” nebo “Ó můj muži!” V těchto žalostných podmínkách s nimi chce umírající hovořit a sdělit jim své touhy, ale protože je plně pod vládou časového faktoru — smrti — nedokáže ze sebe nic vypravit, a to mu způsobuje nepředstavitelnou bolest. Mnoho bolesti cítí již kvůli své nemoci a žlázy a hrdlo mu ucpává sliz. Je ve velice těžké situaci, a když se na něho příbuzní tímto způsobem obracejí, jeho zármutek ještě vzrůstá.

Когда отец семейства лежит на смертном одре, родственники, чтобы соблюсти приличия, окружают его и начинают громко стенать, обращаясь к умирающему: «О мой отец!», «О дорогой друг!», «О ненаглядный муж!» Видя, как они скорбят, умирающий хочет дать последние распоряжения, но, находясь во власти времени, не может произнести ни слова, и это причиняет ему нестерпимые муки. Он и так уже испытывает боль, вызванную болезнью, слизь, накопившаяся в гландах и горле, душит его. Ему и без того очень тяжело, а когда он слышит стенания родственников, его муки становятся еще более жестокими.