Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

tatrāpy ajāta-nirvedo
bhriyamāṇaḥ svayam bhṛtaiḥ
jarayopātta-vairūpyo
maraṇābhimukho gṛhe
tatrāpy ajāta-nirvedo
bhriyamāṇaḥ svayam bhṛtaiḥ
jarayopātta-vairūpyo
maraṇābhimukho gṛhe

Synonyma

Пословный перевод

tatra — tam; api — ačkoliv; ajāta — neprobouzí se; nirvedaḥ — nechuť; bhriyamāṇaḥ — udržován; svayam — jím samotným; bhṛtaiḥ — těmi, kteří byli udržováni; jarayā — stářím; upātta — získané; vairūpyaḥ — znetvoření; maraṇa — smrt; abhimukhaḥ — blížící se k; gṛhe — doma.

татра — там; апи — хотя; аджа̄та — не возникло; нирведах̣ — отвращения; бхрийама̄н̣ах̣ — его содержат; свайам — он сам; бхр̣таих̣ — те, кого содержал; джарайа̄ — старостью; упа̄тта — достиг; ваирӯпйах̣ — обезображенный; маран̣а — смерть; абхимукхах̣ — приближающаяся; гр̣хе — дома.

Překlad

Перевод

Pošetilému hospodáři se nezprotiví rodinný život, ani když se o něho starají ti, o které se kdysi sám staral. Znetvořený stářím se připravuje na blížící se smrt.

Но глупый отец семейства не утрачивает вкуса к семейной жизни, несмотря на то, что теперь он находится на иждивении тех, кого некогда содержал. Обезображенный старостью, он готовится к встрече со смертью.

Význam

Комментарий

Rodinná připoutanost je tak silná, že i když si člověka ve stáří přestanou příbuzní všímat, nedokáže se vzdát svých citů k rodině a zůstává doma jako pes. Védský způsob života je takový, že se muž musí vzdát rodinného života, dokud je ještě dostatečně silný. Doporučuje se, aby opustil rodinu dříve, než bude příliš slabý, než ztroskotá po hmotné stránce a než onemocní, a aby se po zbytek života plně věnoval službě Pánu. Védská písma proto přikazují po dosažení věku padesáti let zanechat rodinného života a žít sám v lese. Jakmile se muž plně připraví, má se stát sannyāsīnem a šířit poznání o duchovním životě do každého domu.

Привязанность к семье настолько сильна, что, даже когда родственники перестают обращать внимание на состарившегося отца семейства, он продолжает любить их и остается дома, обрекая себя на существование дворового пса. В ведические времена мужчина уходил из дома, когда у него оставалось достаточно сил, чтобы самому позаботиться о себе. Мужчине рекомендуется уйти из дома и посвятить остаток своих дней служению Господу до того, как он совсем ослабеет, станет больным и дряхлым. Поэтому в Ведах сказано, что по достижении пятидесяти лет мужчина должен уйти из дома и поселиться в лесу. А когда он почувствует себя готовым, то должен принять санньясу и, стучась в каждую дверь, нести людям знание о духовной жизни.