Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Text

kuṭumba-bharaṇākalpo
manda-bhāgyo vṛthodyamaḥ
śriyā vihīnaḥ kṛpaṇo
dhyāyañ chvasiti mūḍha-dhīḥ
kuṭumba-bharaṇākalpo
manda-bhāgyo vṛthodyamaḥ
śriyā vihīnaḥ kṛpaṇo
dhyāyañ chvasiti mūḍha-dhīḥ

Synonyma

Synonyms

kuṭumba — jeho rodina; bharaṇa — zaopatřit; akalpaḥ — neschopný; manda-bhāgyaḥ — nešťastný muž; vṛthā — marná; udyamaḥ — jehož snaha; śriyā — krása, bohatství; vihīnaḥ — zbaven; kṛpaṇaḥ — zoufalý; dhyāyan — truchlící; śvasiti — vzdychá; mūḍha — zmatená; dhīḥ — jeho inteligence.

kuṭumba — his family; bharaṇa — in maintaining; akalpaḥ — unable; manda-bhāgyaḥ — the unfortunate man; vṛthā — in vain; udyamaḥ — whose effort; śriyā — beauty, wealth; vihīnaḥ — bereft of; kṛpaṇaḥ — wretched; dhyāyan — grieving; śvasiti — he sighs; mūḍha — bewildered; dhīḥ — his intelligence.

Překlad

Translation

Takto je nešťastný muž, neschopný zaopatřit členy své rodiny, připraven o všechnu krásu. Stále myslí na svůj neúspěch a hluboce se rmoutí.

Thus the unfortunate man, unsuccessful in maintaining his family members, is bereft of all beauty. He always thinks of his failure, grieving very deeply.