Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Text

tāsv apatyāny ajanayad
ātma-tulyāni sarvataḥ
ekaikasyāṁ daśa daśa
prakṛter vibubhūṣayā
tāsv apatyāny ajanayad
ātma-tulyāni sarvataḥ
ekaikasyāṁ daśa daśa
prakṛter vibubhūṣayā

Synonyma

Synonyms

tāsu — jim; apatyāni — potomky; ajanayat — počal; ātma-tulyāni — podobné Jemu Samotnému; sarvataḥ — ve všech ohledech; eka-ekasyām — s každou z nich; daśa — deset; daśa — deset; prakṛteḥ — aby se rozšířil; vibubhūṣayā — přející si.

tāsu — unto them; apatyāni — offspring; ajanayat — begot; ātma-tulyāni — all like Himself; sarvataḥ — in all respects; eka-ekasyām — in each and every one of them; daśa — ten; daśa — ten; prakṛteḥ — for expanding Himself; vibubhūṣayā — so desiring.

Překlad

Translation

Aby se dále rozšířil ve Svých transcendentálních podobách, Pán počal s každou manželkou deset potomků, kteří měli stejné vlastnosti jako On Sám.

Just to expand Himself according to His transcendental features, the Lord begot in each and every one of them ten offspring with exactly His own qualities.