Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.3.9

Verš

tāsv apatyāny ajanayad
ātma-tulyāni sarvataḥ
ekaikasyāṁ daśa daśa
prakṛter vibubhūṣayā

Synonyma

tāsu — jim; apatyāni — potomky; ajanayat — počal; ātma-tulyāni — podobné Jemu Samotnému; sarvataḥ — ve všech ohledech; eka-ekasyām — s každou z nich; daśa — deset; daśa — deset; prakṛteḥ — aby se rozšířil; vibubhūṣayā — přející si.

Překlad

Aby se dále rozšířil ve Svých transcendentálních podobách, Pán počal s každou manželkou deset potomků, kteří měli stejné vlastnosti jako On Sám.