Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.3.3

Verš

samāhutā bhīṣmaka-kanyayā ye
śriyaḥ savarṇena bubhūṣayaiṣām
gāndharva-vṛttyā miṣatāṁ sva-bhāgaṁ
jahre padaṁ mūrdhni dadhat suparṇaḥ

Synonyma

samāhutāḥ — pozvaní; bhīṣmaka — krále Bhīṣmaky; kanyayā — dcerou; ye — ti všichni; śriyaḥ — bohatství; sa-varṇena — podobným postavením; bubhūṣayā — očekávání; eṣām — jejich; gāndharva — sňatkem; vṛttyā — takovým zvykem; miṣatām — takto nesoucí; sva-bhāgam — Svůj podíl; jahre — odebral; padam — nohy; mūrdhni — na hlavě; dadhat — umístil; suparṇaḥ — Garuḍa.

Překlad

Mnoho velkých princů a králů se shromáždilo, aby se mohli oženit s Rukmiṇī, dcerou krále Bhīṣmaky, která je okouzlila svojí krásou a bohatstvím. Pán Kṛṣṇa však překročil všechny, kteří usilovali o její ruku, a odnesl si ji jako Svůj podíl, podobně jako Garuḍa odnesl nektar.

Význam

Princezna Rukmiṇī, dcera krále Bhīṣmaky, byla přitažlivá jako samotné štěstí a její pleť i charakter byly jako zlato. Jelikož bohyně štěstí Lakṣmī je majetkem Nejvyššího Pána, byla Rukmiṇī přirozeně určena pro Pána Kṛṣṇu. Její starší bratr jí však za manžela vybral Śiśupālu, přestože král Bhīṣmaka chtěl svoji dceru provdat za Kṛṣṇu. Rukmiṇī pozvala Kṛṣṇu, aby ji unesl před Śiśupālou, a když si pro ni Śiśupāla se svojí skupinou přijel, aby se s ní oženil, Kṛṣṇa ji znenadání odnesl pryč, překračuje hlavy všech přítomných princů, stejně jako vzal Garuḍa nektar z rukou démonů. O této události bude podrobně pojednáno v desátém zpěvu.