Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.3.21

Verš

imaṁ lokam amuṁ caiva
ramayan sutarāṁ yadūn
reme kṣaṇadayā datta-
kṣaṇa-strī-kṣaṇa-sauhṛdaḥ

Synonyma

imam — tato; lokam — Země; amum — a jiné světy; ca — také; eva — jistě; ramayan — těšící; sutarām — zvláště; yadūn — Yaduovci; reme — užíval; kṣaṇadayā — nocí; datta — dané; kṣaṇa — volné chvíle; strī — se ženami; kṣaṇa — manželská láska; sauhṛdaḥ — přátelství.

Překlad

Pán užíval Svých zábav v tomto i jiných světech (na vyšších planetách), zvláště ve společnosti členů yaduovské dynastie. Ve volných chvílích, které Mu nabízela noc, užíval přátelství se ženami v projevech manželské lásky.

Význam

Pán si v tomto světě užíval se Svými čistými oddanými. I když je Osobností Božství a je transcendentální všemu ulpívání na hmotných věcech, přesto projevil mnoho připoutanosti ke Svým čistým oddaným na Zemi, jakož i k polobohům, kteří Mu slouží na nebeských planetách jako mocní vládci, pověření správou hmotných záležitostí. Projevil zvláštní připoutanost ke členům Své rodiny, Yaduovcům, a také ke Svým šestnácti tisíci manželkám, které se s Ním mohly stýkat ve volných nočních chvílích. Všechny tyto druhy Pánovy připoutanosti jsou projevem Jeho vnitřní energie; v porovnání s ní vypadá vnější energie pouze jako její stín. Existence projevů vnitřní energie Pána je potvrzena ve Skanda Purāṇě, Prabhāsa-khaṇḍě, v rozhovoru mezi Śivou a Gaurī. Je tam zmínka o tom, jak se Pán setkal s šestnácti tisíci gopīmi, přestože je Haṁsa, transcendentální Nadduše a udržovatel všech živých bytostí. Šestnáct tisíc gopī je projevem šestnácti podob vnitřní energie. To bude důkladněji vysvětleno v desátém zpěvu. Tam je řečeno, že Pán Kṛṣṇa je jako měsíc a dívky, tvořené Jeho vnitřní energií, jsou jako hvězdy kolem Něho.