Skip to main content

Sloka 41

41

Verš

Текст

yad vanaspatayo bhītā
latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti
puṣpāṇi ca phalāni ca
йад ванаспатайо бгіта̄
лата̄ш́ чаушадгібгіх̣ саха
све све ка̄ле ’бгіґр̣хн̣анті
пушпа̄н̣і ча пгала̄ні ча

Synonyma

Послівний переклад

yat — kvůli Němuž; vanaḥ-patayaḥ — stromy; bhītāḥ — ve strachu; latāḥ — popínavé rostliny; ca — a; oṣadhibhiḥ — byliny; saha — s; sve sve kāle — každá ve svém období; abhigṛhṇanti — nesou; puṣpāṇi — květy; ca — a; phalāni — plody; ca — také.

йат  —  через кого; ванах̣-патайах̣  —  дерева; бгіта̄х̣  —  злякані; лата̄х̣  —  ліани; ча  —  і; ошадгібгіх̣  —  трави; саха  —  разом із; све све ка̄ле  —  кожне свого належного часу; абгіґр̣хн̣анті  —  приносять; пушпа̄н̣і  —  квіти; ча  —  і; пгала̄ні  —  плоди; ча  —  і.

Překlad

Переклад

Ze strachu z Nejvyšší Osobnosti Božství nesou stromy, popínavé rostliny, byliny, sezónní rostliny a květiny své květy a plody, každá ve svém období.

Від страху перед Верховним Богом-Особою дерева, ліани, трави та інші рослини належної пори цвітуть і приносять плоди.

Význam

Коментар

Stejně jako pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství v určenou dobu vychází a zapadá slunce a nastávají změny ročních období, tak na pokyn Nejvyššího Pána rostou i sezónní rostliny, květiny, byliny a stromy. Není pravda — jak tvrdí ateističtí filozofové — že rostliny rostou automaticky, bez jakékoliv příčiny. Naopak — rostou podle svrchovaného pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství. Védská literatura potvrzuje, že Pánovy různé energie jednají tak úžasně, že se zdá, jako kdyby se vše dělo automaticky.

ПОЯСНЕННЯ: Як під наглядом Верховного Бога-Особи сонце сходить і заходить, а пори року свого часу змінюють одна одну, так квіти, трави, дерева та всі інші рослини ростуть і розвиваються згідно з волею Верховного Господа. Було б помилкою вважати, що рослини ростуть самі собою, без ніякої причини, як запевняють філософи-атеїсти. Це зовсім не так, вони ростуть, корячись верховній волі Верховного Бога-Особи. Ведичні писання підтверджують, що різноманітні енерґії Господа діють так прекрасно, що здається, ніби все відбувається само собою.