Skip to main content

Sloka 41

ТЕКСТ 41

Verš

Текст

yad vanaspatayo bhītā
latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti
puṣpāṇi ca phalāni ca
йад ванаспатайо бхӣт
лат чаушадхибхи саха
све све кле ’бхигханти
пушпи ча пхални ча

Synonyma

Пословный перевод

yat — kvůli Němuž; vanaḥ-patayaḥ — stromy; bhītāḥ — ve strachu; latāḥ — popínavé rostliny; ca — a; oṣadhibhiḥ — byliny; saha — s; sve sve kāle — každá ve svém období; abhigṛhṇanti — nesou; puṣpāṇi — květy; ca — a; phalāni — plody; ca — také.

йат — перед которым; вана-патайа — деревья; бхӣт — в страхе; лат — лианы; ча — и; ошадхибхи — лекарственные травы; саха — вместе с; све све кле — каждое в свою пору; абхигханти — приносят; пушпи — цветы; ча — и; пхални — плоды; ча — также.

Překlad

Перевод

Ze strachu z Nejvyšší Osobnosti Božství nesou stromy, popínavé rostliny, byliny, sezónní rostliny a květiny své květy a plody, každá ve svém období.

В страхе перед Верховной Личностью Бога деревья, лианы, травы и другие растения в свой срок покрываются цветами и плодоносят.

Význam

Комментарий

Stejně jako pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství v určenou dobu vychází a zapadá slunce a nastávají změny ročních období, tak na pokyn Nejvyššího Pána rostou i sezónní rostliny, květiny, byliny a stromy. Není pravda — jak tvrdí ateističtí filozofové — že rostliny rostou automaticky, bez jakékoliv příčiny. Naopak — rostou podle svrchovaného pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství. Védská literatura potvrzuje, že Pánovy různé energie jednají tak úžasně, že se zdá, jako kdyby se vše dělo automaticky.

Подобно тому как солнце встает и садится, послушное воле Верховного Господа, а времена года сменяют друг друга, травы, цветы и деревья растут, послушные Его воле. Философы-атеисты утверждают, что деревья растут сами по себе, без всякой причины, но на самом деле это не так. Они растут по указанию свыше, подчиняясь приказу Верховной Личности Бога. В ведических писаниях сказано, что разнообразные энергии Господа функционируют так безукоризненно, что со стороны может показаться, будто все происходит само по себе.