Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

yad vanaspatayo bhītā
latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti
puṣpāṇi ca phalāni ca
yad vanaspatayo bhītā
latāś cauṣadhibhiḥ saha
sve sve kāle ’bhigṛhṇanti
puṣpāṇi ca phalāni ca

Synonyma

Synonyms

yat — kvůli Němuž; vanaḥ-patayaḥ — stromy; bhītāḥ — ve strachu; latāḥ — popínavé rostliny; ca — a; oṣadhibhiḥ — byliny; saha — s; sve sve kāle — každá ve svém období; abhigṛhṇanti — nesou; puṣpāṇi — květy; ca — a; phalāni — plody; ca — také.

yat — because of whom; vanaḥ-patayaḥ — the trees; bhītāḥ — fearful; latāḥ — creepers; ca — and; oṣadhibhiḥ — herbs; saha — with; sve sve kāle — each in its own season; abhigṛhṇanti — bear; puṣpāṇi — flowers; ca — and; phalāni — fruits; ca — also.

Překlad

Translation

Ze strachu z Nejvyšší Osobnosti Božství nesou stromy, popínavé rostliny, byliny, sezónní rostliny a květiny své květy a plody, každá ve svém období.

Out of fear of the Supreme Personality of Godhead the trees, creepers, herbs and seasonal plants and flowers blossom and fructify, each in its own season.

Význam

Purport

Stejně jako pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství v určenou dobu vychází a zapadá slunce a nastávají změny ročních období, tak na pokyn Nejvyššího Pána rostou i sezónní rostliny, květiny, byliny a stromy. Není pravda — jak tvrdí ateističtí filozofové — že rostliny rostou automaticky, bez jakékoliv příčiny. Naopak — rostou podle svrchovaného pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství. Védská literatura potvrzuje, že Pánovy různé energie jednají tak úžasně, že se zdá, jako kdyby se vše dělo automaticky.

As the sun rises and sets and the seasonal changes ensue at their appointed times by the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, so the seasonal plants, flowers, herbs and trees all grow under the direction of the Supreme Lord. It is not that plants grow automatically, without any cause, as the atheistic philosophers say. Rather, they grow in pursuance of the supreme order of the Supreme Personality of Godhead. It is confirmed in the Vedic literature that the Lord’s diverse energies are working so nicely that it appears that everything is being done automatically.