Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3

Verš

virāgo yena puruṣo
bhagavan sarvato bhavet
ācakṣva jīva-lokasya
vividhā mama saṁsṛtīḥ

Synonyma

virāgaḥ — odpoutaná; yena — čím; puruṣaḥ — osoba; bhagavan — můj milý Pane; sarvataḥ — zcela; bhavet — může se stát; ācakṣva — prosím popiš; jīva-lokasya — pro lidi všeobecně; vividhāḥ — mnohotvárný; mama — pro mě; saṁsṛtīḥ — koloběh rození a umírání.

Překlad

Devahūti pokračovala: Můj milý Pane, prosím, popiš také podrobně—pro mě i pro lidi všeobecně — věčný koloběh rození a umírání, protože nasloucháním o takových útrapách se můžeme odpoutat od činností tohoto hmotného světa.

Význam

V tomto verši je velice důležité slovo saṁsṛtīḥ. Śreyaḥ-sṛti znamená blahodárná cesta pokroku k Nejvyšší Osobnosti Božství, zatímco saṁsṛti znamená nepřetržité putování cestou rození a umírání do nejtemnějších oblastí hmotného světa. Lidé, kteří nic nevědí o tomto hmotném světě, o Bohu a o svém skutečném důvěrném vztahu k Němu, ve jménu pokroku a hmotného rozvoje civilizace ve skutečnosti spějí do nejtemnějších oblastí hmotného světa, kde se narodí v jiném životním druhu než lidském. Nevědomí lidé nevědí, že po tomto životě budou zcela v moci hmotné přírody a obdrží život, který jim nemusí být příliš příjemný. Jak živá bytost získává různá těla, vysvětlí další kapitola. Toto neustálé střídání těl prostřednictvím rození a umírání se nazývá saṁsāra. Devahūti žádá svého slavného syna Kapilu Muniho, aby vysvětlil toto nepřetržité putování s cílem vštípit podmíněným duším, že pokud nechápou cestu bhakti-yogy, oddané služby, spějí k úpadku.