Skip to main content

Sloka 25

25

Verš

Текст

arcādāv arcayet tāvad
īśvaraṁ māṁ sva-karma-kṛt
yāvan na veda sva-hṛdi
sarva-bhūteṣv avasthitam
арча̄да̄в арчайет та̄вад
іш́варам̇ ма̄м̇ сва-карма-кр̣т
йа̄ван на веда сва-хр̣ді
сарва-бгӯтешв авастгітам

Synonyma

Послівний переклад

arcā-ādau — počínaje uctíváním Božstva; arcayet — má uctívat; tāvat — tak dlouho; īśvaram — Nejvyšší Osobnost Božství; mām — Mě; sva — své; karma — předepsané povinnosti; kṛt — vykonávající; yāvat — dokud; na — ne; veda — realizuje; sva-hṛdi — ve svém srdci; sarva-bhūteṣu — ve všech živých bytostech; avasthitam — sídlící.

арча̄-а̄дау  —  починаючи з поклоніння Божеству; арчайет  —  повинен поклонятися; та̄ват  —  доти; іш́варам  —  Верховному Богові-Особі; ма̄м  —  Мені; сва  —  свої; карма  —  професійні обов’язки; кр̣т  —  виконуючи; йа̄ват  —  доки; на  —  не; веда  —  усвідомлює; сва-хр̣ді  —  у своєму серці; сарва-бгӯтешу  —  в усіх живих істотах; авастгітам  —  що перебуваю.

Překlad

Переклад

Člověk má při vykonávání svých předepsaných povinností uctívat Božstvo Nejvyšší Osobnosti Božství, dokud nezrealizuje Moji přítomnost ve svém srdci a také v srdcích všech ostatních živých bytostí.

Виконуючи свої професійні обов’язки, людина повинна поклонятися Божеству Верховного Бога-Особи, аж поки усвідомить Мою присутність у своєму серці, а також у серцях інших живих істот.

Význam

Коментар

Uctívání Božstva Nejvyšší Osobnosti Božství je zde předepsáno i lidem, kteří pouze vykonávají své předepsané povinnosti. To se týká příslušníků čtyř společenských tříd (brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů) a čtyř āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). Člověk má uctívat Božstvo Pána, dokud nezačne vnímat Pánovu přítomnost v každé živé bytosti. Jinými slovy, nemá se spokojit s pouhým řádným vykonáváním svých povinností — musí realizovat svůj vztah a vztah všech ostatních živých bytostí k Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud toto nechápe, pak i když řádně plní své předepsané povinnosti, pouze se bezvýsledně namáhá.

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш радить поклонятися Божеству Верховного Бога-Особи навіть тим, хто просто виконує свої професійні обов’язки. Ті чи інші обов’язки визначено для всіх соціальних класів (брахманів, кшатрій, вайшій та шудр) і для всіх ашрамів (брахмачарі, ґріхастг, ванапрастг та санн’ясі). Треба поклонятися Божеству Господа доти, доки прийде усвідомлення того, що Господь присутній у кожній живій істоті. Іншими словами, не слід задовольнятися просто належним виконанням своїх обов’язкі, треба усвідомити своїх стосунки з Верховним Богом-Особою, а також зв’язок усіх живих істот із Ним. Той, хто цього не пізнав, навіть якщо він належно виконує свої визначені обов’язки, працює намарне.

Slovo sva-karma-kṛt je v tomto verši velice důležité. Označuje člověka zaměstnaného plněním svých předepsaných povinností. Není pravda, že kdo se stal oddaným Pána nebo kdo se zapojil do oddané služby, má zanechat svých povinností. Nikdo nemá být líný pod záminkou oddané služby. Oddanou službu je třeba vykonávat s ohledem na své předepsané povinnosti. Sva-karma-kṛt znamená, že každý má plnit povinnosti, které jsou pro něj předepsané, a nezanedbávat je.

Дуже важливі в цьому вірші слова сва-карма-кр̣іт. Сва-карма-кр̣т    —    це той, хто виконує свої визначені обов’язки. Не слід думати, що той, хто став відданим Господа чи взявся до відданого служіння, повинен облишити свої визначені обов’язки. Не слід ледарювати, прикриваючись відданим служінням. Треба поєднувати віддане служіння із виконанням своїх визначених обов’язків. Сва-карма-кр̣т означає, що треба старанно виконувати свої обов’язки й не нехтувати ними.