Skip to main content

Sloka 9

9

Verš

Текст

sānubandhe ca dehe ’sminn
akurvann asad-āgraham
jñānena dṛṣṭa-tattvena
prakṛteḥ puruṣasya ca
са̄нубандге ча дехе ’смінн
акурванн асад-а̄ґрахам
джн̃а̄нена др̣шт̣а-таттвена
пракр̣тех̣ пурушасйа ча

Synonyma

Послівний переклад

sa-anubandhe — s tělesnými vztahy; ca — a; dehe — k tělu; asmin — toto; akurvan — nečinící; asat-āgraham — tělesné pojetí života; jñānena — skrze poznání; dṛṣṭa — když viděl; tattvena — skutečnost; prakṛteḥ — hmoty; puruṣasya — duše; ca — a.

са-анубандге  —  з тілесними стосунками; ча  —  і; дехе  —  щодо тіла; асмін  —  в цьому; акурван  —  не роблячи; асат-а̄ґрахам  —  тілесних уявлень про життя; джн̃а̄нена  —  знанням; др̣шт̣а  —  побачивши; таттвена  —  дійсність; пракр̣тех̣  —  природи; пурушасйа  —  духу; ча  —  і.

Překlad

Переклад

Člověk se má dívat lépe prostřednictvím poznání duše a hmoty. Nemá se bezdůvodně ztotožňovat s tělem, a být tak přitahován tělesnými vztahy.

Пізнаючи дух і матерію, треба розвинути гостре бачення. Не слід ототожнювати себе з тілом і таким чином прив’язуватися до того, що пов’язане з тілом.

Význam

Коментар

Podmíněné duše se velice dychtivě ztotožňují s tělem a myslí si, že tělo znamená “já” a vše, co má vztah k tělu nebo co k němu patří, je “moje”. V sanskrtu se to označuje slovy ahaṁ mamatā a je to základní příčina celého podmíněného života. Člověk má vše vidět jako kombinaci hmoty a duše. Má rozeznávat mezi povahou hmoty a duše a svoji skutečnou totožnost vidět jako duchovní, nikoliv jako hmotnou. Na základě tohoto poznání se má vyhýbat mylnému tělesnému pojetí života.

ПОЯСНЕННЯ: Зумовлені душі дуже схильні ототожнювати себе з тілом і вважати, що тіло    —    це «я», а все з ним пов’язане чи вся власність тіла    —    це «моє». На санскриті це називається ахам̇ мамата̄. Такий склад розуму становить корінну причину зумовленого життя. Треба навчитися бачити в усьому поєднання духу й матерії. Треба вміти розрізняти між матеріальною природою і духовною, ототожнюючи себе з духом, а не з матерією. За допомогою цього знання треба позбутися оманного, тілесного погляду на життя.