Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.3

Verš

tena saṁsāra-padavīm
avaśo ’bhyety anirvṛtaḥ
prāsaṅgikaiḥ karma-doṣaiḥ
sad-asan-miśra-yoniṣu

Synonyma

tena — kvůli tomu; saṁsāra — opakovaného zrození a smrti; padavīm — cesta; avaśaḥ — bezmocně; abhyeti — prochází; anirvṛtaḥ — nespokojený; prāsaṅgikaiḥ — jako výsledek styku s hmotnou přírodou; karma-doṣaiḥ — nesprávným jednáním; sat — dobré; asat — špatné; miśra — smíšené; yoniṣu — v různých životních druzích.

Překlad

Proto se podmíněná duše převtěluje do různých životních druhů, vyšších a nižších, kvůli svému styku s kvalitami hmotné přírody. Dokud nezanechá hmotných činností, musí následkem svého nesprávného jednání zůstat v tomto postavení.

Význam

Slovo karma-doṣaiḥ znamená “nesprávným jednáním”. To se vztahuje na každou dobrou či špatnou činnost vykonávanou v tomto světě — všechny jsou znečištěné a nesprávné, protože se pojí s hmotou. Hloupá podmíněná duše si může myslet, že jedná šlechetně, když otevírá nemocnice pro hmotné blaho nebo vzdělávací ústavy pro hmotné vzdělání, ale neví, že tyto činnosti jsou také nesprávné, protože ji neosvobodí od neustálého přecházení z jednoho těla do druhého. Zde je jasně řečeno: sad-asan-miśra-yoniṣu. To znamená, že za své takzvané zbožné činnosti v hmotném světě se člověk může narodit ve velice vznešené rodině nebo na vyšších planetách mezi polobohy, ale tyto činnosti jsou také nesprávné, protože nepřinášejí osvobození. Narodit se na pěkném místě nebo ve vznešené rodině neznamená, že se vyhneme hmotnému utrpení; bolestem zrození, smrti, stáří a nemoci. Podmíněná duše pod vlivem hmotné přírody nechápe, že každá činnost, kterou vykonává pro svůj smyslový požitek, je nesprávná a že jedině činnosti v oddané službě Pánu ji mohou zbavit reakcí za nesprávné jednání. Jelikož nepřestává jednat nesprávným způsobem, musí se stále stěhovat do různých těl, někdy do vyšších a jindy do nižších. To se nazývá saṁsāra-padavīm, což znamená tento hmotný svět, z něhož není úniku. Chce-li někdo získat hmotné osvobození, musí své činnosti změnit na oddanou službu. Jiná možnost neexistuje.