Skip to main content

Sloka 7

7

Verš

Текст

tad asya saṁsṛtir bandhaḥ
pāra-tantryaṁ ca tat-kṛtam
bhavaty akartur īśasya
sākṣiṇo nirvṛtātmanaḥ
тад асйа сам̇ср̣тір бандгах̣
па̄ра-тантрйам̇ ча тат-кр̣там
бгаватй акартур іш́асйа
са̄кшін̣о нірвр̣та̄тманах̣

Synonyma

Послівний переклад

tat — z mylného pojetí; asya — podmíněné duše; saṁsṛtiḥ — podmíněný život; bandhaḥ — otroctví; pāra-tantryam — závislost; ca — a; tat-kṛtam — tím učiněné; bhavati — je; akartuḥ — nekonající; īśasya — nezávislá; sākṣiṇaḥ — svědek; nirvṛta-ātmanaḥ — svojí povahou plná radosti.

тат  —  від цієї оманної концепції; асйа  —  зумовленої душі; сам̇ср̣тіх̣  —  зумовлене життя; бандгах̣  —  рабство; па̄ра-тантрйам  —  залежність; ча  —  і; тат-кр̣там  —  зроблене з того; бгаваті  —  є; акартух̣  —  того, хто не виконує діяльності; іш́асйа  —  незалежного; са̄кшін̣ах̣  —  свідка; нірвр̣та-а̄тманах̣  —  радісного.

Překlad

Переклад

Hmotné vědomí je příčinou podmíněného života, jehož podmínky vnutí živé bytosti hmotná energie. Ačkoliv duše nic nedělá a je všem těmto činnostem transcendentální, je tímto způsobem ovlivněna podmíněným životem.

Матеріальна свідомість являє собою причину зумовленого життя, в якому матеріальна енерґія зв’язує живу істоту суворими умовами. Хоча духовна душа нічого не робить і залишається трансцендентною до всіх дій, вона потрапляє в рабство зумовленого життя.

Význam

Коментар

Māyāvādský filozof, který nerozlišuje mezi Nejvyšší Duší a individuální duší, říká, že podmíněná existence živé bytosti je její līlā, zábava. Slovo “zábava” se ovšem používá pro činnosti Pána. Māyāvādīni toto slovo zneužívají a říkají, že i když se živá bytost stane prasetem, které pojídá výkaly, je to stále její zábava. To je velice nebezpečná interpretace. Nejvyšší Pán je ve skutečnosti vůdcem a udržovatelem všech živých bytostí. Jeho zábavy jsou transcendentální jakýmkoliv hmotným činnostem. Tyto zábavy Pána nelze snížit na úroveň podmíněných činností živých bytostí. V podmíněném životě je živá bytost prakticky vězněm v rukách hmotné energie a dělá vše, co jí tato energie nařizuje. Podmíněná duše nemá žádnou zodpovědnost — je pouze svědkem jednání, ale je nucena takto jednat, protože narušila svůj věčný vztah ke Kṛṣṇovi. Pán Kṛṣṇa proto říká v Bhagavad-gītě, že māyā, Jeho hmotná energie, je tak silná, že ji není možné překonat. Když ale živá bytost pouze pochopí, že jejím přirozeným postavením je sloužit Kṛṣṇovi, a snaží se podle toho jednat, pak bez ohledu na to, do jaké míry je podmíněná, vliv māyi okamžitě zmizí. To je jasně řečeno v sedmé kapitole Bhagavad-gīty: Kṛṣṇa se stará o každého, kdo se Mu v beznaději odevzdá, a odstraní vliv māyi neboli podmíněného života.

ПОЯСНЕННЯ: Філософи-майаваді, які не розрізняють між Верховним Духом і індивідуальним духом, запевняють, що зумовлене існування живої істоти    —    це її ліла, тобто розвага. Але слово «розвага» доречне тоді, коли йдеться про участь в іграх Господа. Майаваді спотворюють зміст цього слова і кажуть, що навіть тоді, коли жива істота стає свинею й пожирає випорожнення, вона все одно насолоджується своїми розвагами. Така теорія вкрай небезпечна. Верховний Господь очолює всіх живих істот і підтримує їх. Його розваги трансцендентні до будь-якої матеріальної діяльності. Господні розваги неможливо прирівняти до зумовленої діяльності живих істот. Провадячи зумовлене існування, жива істота залишається рабом матеріальної енерґії. Зумовлена душа покірно виконує всі вказівки матеріальної енерґії. Душа ні за що не відповідає, вона просто свідок усіх своїх дій, які її примушує виконувати матеріальна енерґія за те, що вона образила Крішну, побажавши розірвати свої вічні стосунки з Ним. Тому Господь Крішна каже в «Бгаґавад-ґіті», що майа, Його матеріальна енерґія, настільки могутня, що її неможливо подолати. Але якщо жива істота просто усвідомлює своє природне становище слуги Крішни й намагається діяти згідно зі своїм становищем, то, хоч як глибоко вона була зумовлена, майа відразу ж звільняє її від свого впливу. Це чітко сказано в сьомій главі «Бгаґавад-ґіти»: Крішна Сам турбується про кожного, хто беззастережно віддається Йому, і тому така істота виходить з-під впливу майі, тобто звільняється від зумовленого існування.

Duše je ve skutečnosti sac-cid-ānanda — věčná, plná blaženosti a plná poznání. V zajetí māyi ovšem trpí opakovaným zrozením, smrtí, nemocí a stářím. Živá bytost se musí vážně snažit tyto podmínky hmotné existence odstranit a získat vědomí Kṛṣṇy, protože tím bez potíží zmírní své dlouhodobé utrpení. Souhrnně řečeno, utrpení podmíněné duše je způsobené její připoutaností k hmotné přírodě. Tuto připoutanost je třeba převést z hmoty ke Kṛṣṇovi.

Насправді духовна душа є сач-чід-ананда    —    вічна, сповнена блаженства і знання. Однак в лабетах майі вона змушена страждати від нескінного ланцюга народжень, смертей, хвороб і старості. Треба серйозно поставитися до хвороби матеріального існування і постаратися вилікуватися від неї, піднявшись на рівень свідомості Крішни, тому що свідомість Крішни дає змогу легко покласти край усім своїм стражданням. Отже, висновок цього вірша полягає в тому, що причина страждань зумовленої душі    —    це її прив’язаність до матеріальної природи. Жива істота повинна перенести цю прив’язаність з матерії на Крішну.