Skip to main content

Sloka 47

Text 47

Verš

Text

nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tat sparśanaṁ viduḥ
nabho-guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tac chrotram ucyate
vāyor guṇa-viśeṣo ’rtho
yasya tat sparśanaṁ viduḥ

Synonyma

Synonyms

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost éteru (zvuk); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; śrotram — sluch; ucyate — se nazývá; vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ — typická vlastnost vzduchu (dotek); arthaḥ — předmět vnímání; yasya — jehož; tat — to; sparśanam — hmat; viduḥ — znají.

nabhaḥ-guṇa-viśeṣaḥ — the distinctive characteristic of sky (sound); arthaḥ — object of perception; yasya — whose; tat — that; śrotram — the auditory sense; ucyate — is called; vāyoḥ guṇa-viśeṣaḥ — the distinctive characteristic of air (touch); arthaḥ — object of perception; yasya — whose; tat — that; sparśanam — the tactile sense; viduḥ — they know.

Překlad

Translation

Smysl, jehož předmětem vnímání je zvuk, se nazývá sluch a smysl, jehož předmětem vnímání je dotek, se nazývá hmat.

The sense whose object of perception is sound is called the auditory sense, and that whose object of perception is touch is called the tactile sense.

Význam

Purport

Zvuk je jednou z vlastností éteru a je předmětem naslouchání. Stejně tak je dotek vlastností vzduchu a je předmětem hmatu.

Sound is one of the qualifications of the sky and is the subject matter for hearing. Similarly, touch is the qualification of the air and is the subject of the touch sensation.