Skip to main content

Sloka 1

1

Verš

Текст

maitreya uvāca
pitṛbhyāṁ prasthite sādhvī
patim iṅgita-kovidā
nityaṁ paryacarat prītyā
bhavānīva bhavaṁ prabhum
маітрейа ува̄ча
пітр̣бгйа̄м̇ прастгіте са̄дгві
патім ін̇ґіта-ковіда̄
нітйам̇ парйачарат прітйа̄
бгава̄ніва бгавам̇ прабгум

Synonyma

Послівний переклад

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; pitṛbhyām — rodičů; prasthite — po odjezdu; sādhvī — počestná žena; patim — její manžel; iṅgita-kovidā — chápala touhy; nityam — neustále; paryacarat — sloužila; prītyā — s velikou láskou; bhavānī — bohyně Pārvatī; iva — jako; bhavam — Pán Śiva; prabhum — její pán.

маітрейах̣ ува̄ча  —  Майтрея сказав; пітр̣бгйа̄м  —  батьками; прастгіте  —  під час розставання; са̄дгві  —  доброчесна жінка; патім  —  свого чоловіка; ін̇ґіта-ковіда̄  —  розуміючи бажання; нітйам  —  повсякчасно; парйачарат  —  служила; прітйа̄  —  з щирою любов’ю; бгава̄ні  —  богиня Парваті; іва  —  як; бгавам  —  Господу Шіві; прабгум  —  своєму повелителю.

Překlad

Переклад

Maitreya pokračoval: Když její rodiče odjeli, počestná Devahūti, která chápala touhy svého manžela, mu neustále sloužila s velikou láskou, stejně jako svému muži slouží Bhavānī, manželka Pána Śivy.

Майтрея вів далі: Після від’їзду батьків, доброчесна Девахуті стала день у день з щирою любов’ю служити своєму чоловікові, розуміючи всі його бажання. Вона служила йому так само, як служить своєму чоловікові Бгавані, дружина Господа Шіви.

Význam

Коментар

Konkrétní příklad Bhavānī je velice důležitý. Bhavānī znamená “manželka Bhavy, Pána Śivy”. Bhavānī neboli Pārvatī, dcera krále Himalájí, si za muže vybrala Pána Śivu, který vypadá jako žebrák. Přestože byla princezna, podstoupila všemožná strádání, jen aby mohla být s Pánem Śivou, který nemá dokonce ani dům, ale sedí pod stromem a tráví svůj čas meditací. Ačkoliv byla Bhavānī dcerou velikého krále, sloužila Pánu Śivovi jako obyčejná chudá žena. Podobně Devahūti byla dcerou krále, Svāyambhuvy Manua, a přesto se rozhodla přijmout za muže Kardamu Muniho. Sloužila mu s velikou láskou a věděla, jak ho potěšit. Proto je zde označena slovem sādhvī, které znamená “počestná, věrná žena”. Její vzácný příklad je ideálem védské civilizace. Každá žena by měla být tak dobrá a počestná jako Devahūti nebo Bhavānī. Ještě dnes se svobodné dívky v hinduistické společnosti učí uctívat Pána Śivu, aby získaly takového manžela, jako je on. Pán Śiva je ideální manžel, nikoliv co se týče bohatství a smyslového požitku, ale protože je největší ze všech oddaných. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ — Śambhu, Pán Śiva, je ideální vaiṣṇava. Neustále medituje o Pánu Rāmovi a opakuje: Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Pán Śiva má svoji vaiṣṇavskou sampradāyu, která se nazývá Viṣṇusvāmi-sampradāya. Svobodné dívky uctívají Pána Śivu, aby se dočkaly manžela, který bude stejně dobrý vaiṣṇava jako on. Dívky se neučí hledat si manžela, který je velice bohatý a slibuje velký hmotný smyslový požitek — naopak, má-li dívka takové štěstí, že dostane manžela stejně dobrého v oddané službě, jako je Pán Śiva, její život bude dokonalý. Manželka závisí na svém manželovi, a je-li muž vaiṣṇava, žena bude mít přirozeně podíl na jeho oddané službě, protože mu slouží. Tato vzájemná výměna služby a lásky mezi manželem a manželkou je ideálem rodinného života.

ПОЯСНЕННЯ: Варто відзначити наведений тут приклад Бгавані. Бгава̄н означає «дружина Бгави, Господа Шіви». Бгавані, чи Парваті, дочка царя Гімалаїв, обрала за чоловіка Господа Шіву, що зовні схожий на жебрака. Незважаючи на своє царське походження, вона пішла на численні аскези, щоб здобути товариство Господа Шіви, який навіть не має дому і який просто сидить під деревом, проводячи свій час у медитації. Хоча Бгавані була дочкою дуже великого царя, вона слугувала Господу Шіві, наче бідна служниця. Так само й Девахуті була дочкою імператора, Сваямбгуви Ману, але вона з власної волі обрала за чоловіка Кардаму Муні. Вона слугувала йому з великою любов’ю та ніжністю, знаючи, як його задовольнити. Тому її названо в цьому вірші словом са̄дгві, що означає «доброчесна, вірна дружина». Її рідкісні достоїнства роблять її ідеалом ведичної жінки. Кожна жінка повинна бути так само вірною й доброчесною, як Девахуті чи Бгавані. Неодружені дівчата в індусському суспільстві й нині за звичаєм поклоняються Господу Шіві, сподіваючись отримати таких чоловіків, як він сам. Господь Шіва    —    це ідеальний чоловік, але не тому, що посідає найбільше багатство чи дає дружині найбільшу чуттєву насолоду, а тому, що він найбільший з усіх відданих. Ваішн̣ава̄на̄м̇ йатга̄ ш́амбгух̣    —    Шамбгу, чи Господь Шіва, являє собою ідеал вайшнави. Він постійно медитує на Господа Раму й повторює: Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Шіва очолює одну з вайшнавських сампрадай,, що зветься Вішнусвамі-сампрадая. Незаміжні дівчата поклоняються Господу Шіві з надією вийти заміж за чоловіка, що буде таким самим чудовим вайшнавою, як Шіва. Їх вчать, що, обираючи чоловіка, треба шукати не того, хто дуже багатий чи має великі можливості для матеріальної чуттєвої насолоди. Найбільше щастить тій дівчині, яка виходить заміж за того, хто так само відданий Господу, як Господь Шіва, тому що тоді її життя стає досконалим. Дружина в усьому залежить від чоловіка, і якщо її чоловік    —    вайшнава, то вона природно отримує благо від його відданого служіння, тому що вона служить йому. Таке взаємне служіння й любов між чоловіком і жінкою являють собою ідеал сімейного життя.