Skip to main content

Sloka 25

25

Verš

Текст

yaṁ vānayor damam adhīśa bhavān vidhatte
vṛttiṁ nu vā tad anumanmahi nirvyalīkam
asmāsu vā ya ucito dhriyatāṁ sa daṇḍo
ye ’nāgasau vayam ayuṅkṣmahi kilbiṣeṇa
йам̇ ва̄найор дамам адгіш́а бгава̄н відгатте
вр̣ттім̇ ну ва̄ тад ануманмахі нірвйалікам
асма̄су ва̄ йа учіто дгрійата̄м̇ са дан̣д̣о
йе ’на̄ґасау вайам айун̇кшмахі кілбішен̣а

Synonyma

Послівний переклад

yam — který; — nebo; anayoḥ — obou; damam — trest; adhīśa — ó Pane; bhavān — Ty; vidhatte — udělíš; vṛttim — lepší existenci; nu — jistě; — nebo; tat — to; anumanmahi — přijmeme; nirvyalīkam — bez přetvářky; asmāsu — nám; — nebo; yaḥ — kterýkoliv; ucitaḥ — je vhodný; dhriyatām — může být udělen; saḥ — ten; daṇḍaḥ — trest; ye — kteří; anāgasau — kteří nehřešili; vayam — my; ayuṅkṣmahi — určili; kilbiṣeṇa — prokletím.

йам  —  яку; ва̄  —  чи; анайох̣  —  їх обох; дамам  —  кару; адгіш́а  —  Господи; бгава̄н  —  Твоя Господня Милість; відгатте  —  визначить; вр̣ттім  —  ліпше існування; ну  —  певно; ва̄  —  чи; тат  —  те; ануманмахі  —  приймаємо; нірвйалікам  —  нелицемірно; асма̄су  —  до нас; ва̄  —  чи; йах̣  —  якась; учітах̣  —  гідне; дгрійата̄м  —  нехай буде визначена; сах̣  —  та; дан̣д̣ах̣  —  кара; йе  —  хто; ана̄ґасау  —  неповинним; вайам  —  ми; айун̇кшмахі  —  присудили; кілбішен̣а  —  прокляттям.

Překlad

Переклад

Ó Pane, bez sebemenší přetvářky přijmeme jakýkoliv trest, který chceš udělit těmto dvěma nevinným bytostem nebo i nám. Chápeme, že jsme prokleli dvě bezchybné duše.

Господи, хоч би яку кару Ти визначив цим двом неповинним людям чи нам, ми приймемо її з відкритим серцем. Ми розуміємо, що прокляли невинних людей.

Význam

Коментар

Mudrci, čtyři Kumārové, nyní zavrhují své prokletí dvou vrátných, Jaye a Vijaye, protože si uvědomili, že Pánova služebníka nelze nikdy z ničeho vinit. Je řečeno, že každý, kdo bezvýhradně věří ve službu Pánu nebo skutečně vykonává transcendentální láskyplnou službu, má všechny dobré vlastnosti polobohů. Oddaného tedy nelze z ničeho vinit. I když někdy vidíme, že se nedopatřením nebo v nějaké dočasné situaci zachová špatně, neměli bychom to brát příliš vážně. Mudrci zde litují prokletí Jaye a Vijaye. Uvažují nyní o svém znečištění kvalitami vášně a nevědomosti a jsou připraveni přijmout od Pána jakýkoliv trest. Všeobecně platí, že bychom na oddaných neměli hledat chyby. Rovněž v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že oddaného, který věrně slouží Nejvyššímu Pánovi, máme považovat za sādhua, svatého člověka, i když zjistíme, že udělal nějakou hrubou chybu. Na základě svých dřívějších zvyků může někdy jednat nesprávně, ale jelikož slouží Pánu, jeho chyba se nemá brát příliš vážně.

ПОЯСНЕННЯ: Тут мудреці, четверо Кумар, відмовляються від свого прокляття, яке вони наклали на брамників, Джаю та Віджаю. Вони усвідомили, що ті, хто служить Господу, не можуть чимось завинити. Відомо, що кожен, хто твердо вірить у служіння Господу або сам присвятив себе цьому трансцендентному любовному служінню, має всі хороші якості півбогів. Тому відданий не може бути в чомусь винний. Якщо трапляється, що через випадок або через збіг обставин він помилився, цього не слід розглядати, як щось дуже серйозне. Тут мудреці каються в тому, що прокляли Джаю та Віджаю. Кумари вважають, що перебувають під впливом ґун страсті й невігластва, і тому готові прийняти від Господа будь-яку кару. Загалом, у стосунках із відданими не слід вишукувати в них вади. У «Бгаґавад-ґіті» сказано те саме: навіть якщо відданий вчинив грубу помилку, але вірно служить Верховному Господу, його слід вважати за садгу, святу особу. Колишні звички можуть штовхнути його на якийсь гріх, але, тому що він служить Господу, його не слід надмірно засуджувати.