Skip to main content

Sloka 44

Text 44

Verš

Text

te vā amuṣya vadanāsita-padma-kośam
udvīkṣya sundaratarādhara-kunda-hāsam
labdhāśiṣaḥ punar avekṣya tadīyam aṅghri-
dvandvaṁ nakhāruṇa-maṇi-śrayaṇaṁ nidadhyuḥ
te vā amuṣya vadanāsita-padma-kośam
udvīkṣya sundaratarādhara-kunda-hāsam
labdhāśiṣaḥ punar avekṣya tadīyam aṅghri-
dvandvaṁ nakhāruṇa-maṇi-śrayaṇaṁ nidadhyuḥ

Synonyma

Synonyms

te — tito mudrci; vai — jistě; amuṣya — Nejvyšší Osobnosti Božství; vadana — obličej; asita — modrý; padma — lotos; kośam — vnitřek; udvīkṣya — poté, co vzhlédli; sundara-tara — krásnější; adhara — rty; kunda — jasmínový květ; hāsam — usmívající se; labdha — dosáhli; āśiṣaḥ — cíle života; punaḥ — opět; avekṣya — shlédli; tadīyam — Jeho; aṅghri-dvandvam — pár lotosových nohou; nakha — nehty; aruṇa — rudé; maṇi — rubíny; śrayaṇam — útočiště; nidadhyuḥ — meditovali.

te — those sages; vai — certainly; amuṣya — of the Supreme Personality of Godhead; vadana — face; asita — blue; padma — lotus; kośam — inside; udvīkṣya — after looking up; sundara-tara — more beautiful; adhara — lips; kunda — jasmine flower; hāsam — smiling; labdha — achieved; āśiṣaḥ — aims of life; punaḥ — again; avekṣya — looking down; tadīyam — His; aṅghri-dvandvam — pair of lotus feet; nakha — nails; aruṇa — red; maṇi — rubies; śrayaṇam — shelter; nidadhyuḥ — meditated.

Překlad

Translation

Pánův krásný obličej jim připadal jako vnitřek modrého lotosu a Jeho úsměv jako rozkvetlý jasmínový květ. Po shlédnutí Jeho obličeje byli mudrci plně uspokojeni, a když chtěli Pána znovu vidět, pohlédli na nehty Jeho lotosových nohou, které byly jako rubíny. Znovu a znovu si prohlíželi Pánovo transcendentální tělo, a tak nakonec dospěli k meditaci o Pánově osobní podobě.

The Lord’s beautiful face appeared to them like the inside of a blue lotus, and the Lord’s smile appeared to be a blossoming jasmine flower. After seeing the face of the Lord, the sages were fully satisfied, and when they wanted to see Him further, they looked upon the nails of His lotus feet, which resembled rubies. Thus they viewed the Lord’s transcendental body again and again, and so they finally achieved meditation on the Lord’s personal feature.