Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Texto

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ
tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

Palabra por palabra

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Pána s lotosovýma očima; pada-aravinda — z lotosových nohou; kiñjalka — s prsty; miśra — smíšené; tulasī — lístky tulasī; makaranda — vůně; vāyuḥ — vánek; antaḥ-gataḥ — pronikl do; sva-vivareṇa — skrze jejich nosní dírky; cakāra — učinil; teṣām — Kumārů; saṅkṣobham — touha po změně; akṣara-juṣām — připoutaní k neosobní realizaci Brahmanu; api — ačkoliv; citta-tanvoḥ — v mysli i těle.

tasya — de Él; aravinda-nayanasya — del Señor de ojos de loto; pada-aravinda — de los pies de loto; kiñjalka — con los dedos de los pies; miśra — mezcladas; tulasī — las hojas de tulasī; makaranda — fragancia; vāyuḥ — brisa; antaḥ-gataḥ — penetró en; sva-vivareṇa — a través de las ventanas de la nariz; cakāra — hizo; teṣām — de los Kumāras; saṅkṣobham — agitación por cambio; akṣara-juṣām — apegados a la comprensión impersonal del Brahman; api — a pesar de que; citta-tanvoḥ — tanto en el cuerpo como en la mente.

Překlad

Traducción

Když vánek nesoucí vůni lístků tulasī z prstů na lotosových nohách Osobnosti Božství pronikl do nosních dírek těchto mudrců, zaznamenali změnu v těle a mysli, přestože byli připoutáni k neosobnímu chápání Brahmanu.

Cuando aquellos sabios olieron la brisa que llevaba el aroma de las hojas de tulasī que adornaban los dedos de los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, notaron un cambio, tanto en el cuerpo como en la mente, a pesar de que estaban apegados a la comprensión impersonal del Brahman.

Význam

Significado

Z tohoto verše je zřejmé, že čtyři Kumārové byli impersonalisté neboli zastánci filozofie monismu, splynutí s Pánem. Jakmile však viděli Pánovu podobu, změnilo to jejich mysli. Zde vidíme, že impersonalista, jenž cítí transcendentální blaženost ve snaze splynout s Pánem, je přemožen pohledem na krásnou transcendentální podobu Pána. Díky vůni Jeho lotosových nohou smíšené s vůní lístků tulasī, která se nesla vzduchem, nastala v jejich myslích změna — již nechtěli splynout s Nejvyšším Pánem a rozhodli se být Jeho oddanými. Stát se služebníkem lotosových nohou Pána je lepší než s Ním splynout.

Al parecer, según este verso, los cuatro Kumāras eran impersonalistas, protagonistas de la filosofía del monismo, volverse uno con el Señor. Pero tan pronto como vieron los rasgos del Señor, sus mentes cambiaron. En otras palabras, el impersonalista que siente placer trascendental en esforzarse por volverse uno con el Señor, queda derrotado cuando ve los hermosos rasgos trascendentales del Señor. A causa de la fragancia de Sus pies de loto, que el aire llevaba mezclada con el aroma de tulasī, sus mentes cambiaron; en vez de volverse uno con el Señor Supremo, pensaron que era sabio ser devotos. Convertirse en servidor de los pies de loto del Señor es mejor que volverse uno con el Señor.