Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Text

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ
tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

Synonyms

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Pána s lotosovýma očima; pada-aravinda — z lotosových nohou; kiñjalka — s prsty; miśra — smíšené; tulasī — lístky tulasī; makaranda — vůně; vāyuḥ — vánek; antaḥ-gataḥ — pronikl do; sva-vivareṇa — skrze jejich nosní dírky; cakāra — učinil; teṣām — Kumārů; saṅkṣobham — touha po změně; akṣara-juṣām — připoutaní k neosobní realizaci Brahmanu; api — ačkoliv; citta-tanvoḥ — v mysli i těle.

tasya — of Him; aravinda-nayanasya — of the lotus-eyed Lord; pada-aravinda — of the lotus feet; kiñjalka — with the toes; miśra — mixed; tulasī — the tulasī leaves; makaranda — fragrance; vāyuḥ — breeze; antaḥ-gataḥ — entered within; sva-vivareṇa — through their nostrils; cakāra — made; teṣām — of the Kumāras; saṅkṣobham — agitation for change; akṣara-juṣām — attached to impersonal Brahman realization; api — even though; citta-tanvoḥ — in both mind and body.

Překlad

Translation

Když vánek nesoucí vůni lístků tulasī z prstů na lotosových nohách Osobnosti Božství pronikl do nosních dírek těchto mudrců, zaznamenali změnu v těle a mysli, přestože byli připoutáni k neosobnímu chápání Brahmanu.

When the breeze carrying the aroma of tulasī leaves from the toes of the lotus feet of the Personality of Godhead entered the nostrils of those sages, they experienced a change both in body and in mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding.

Význam

Purport

Z tohoto verše je zřejmé, že čtyři Kumārové byli impersonalisté neboli zastánci filozofie monismu, splynutí s Pánem. Jakmile však viděli Pánovu podobu, změnilo to jejich mysli. Zde vidíme, že impersonalista, jenž cítí transcendentální blaženost ve snaze splynout s Pánem, je přemožen pohledem na krásnou transcendentální podobu Pána. Díky vůni Jeho lotosových nohou smíšené s vůní lístků tulasī, která se nesla vzduchem, nastala v jejich myslích změna — již nechtěli splynout s Nejvyšším Pánem a rozhodli se být Jeho oddanými. Stát se služebníkem lotosových nohou Pána je lepší než s Ním splynout.

It appears from this verse that the four Kumāras were impersonalists or protagonists of the philosophy of monism, becoming one with the Lord. But as soon as they saw the Lord’s features, their minds changed. In other words, the impersonalist who feels transcendental pleasure in striving to become one with the Lord is defeated when he sees the beautiful transcendental features of the Lord. Because of the fragrance of His lotus feet, carried by the air and mixed with the aroma of tulasī, their minds changed; instead of becoming one with the Supreme Lord, they thought it wise to be devotees. Becoming a servitor of the lotus feet of the Lord is better than becoming one with the Lord.