Skip to main content

Sloka 42

42

Verš

Текст

ditir uvāca
vadhaṁ bhagavatā sākṣāt
sunābhodāra-bāhunā
āśāse putrayor mahyaṁ
mā kruddhād brāhmaṇād prabho
дітір ува̄ча
вадгам̇ бгаґавата̄ са̄кша̄т
суна̄бгода̄ра-ба̄хуна̄
а̄ш́а̄се путрайор махйам̇
ма̄ круддга̄д бра̄хман̣а̄д прабго

Synonyma

Послівний переклад

ditiḥ uvāca — Diti řekla; vadham — zabití; bhagavatā — od Nejvyšší Osobnosti Božství; sākṣāt — přímo; sunābha — Jeho zbraní Sudarśanou; udāra — šlechetný; bāhunā — rukama; āśāse — přeji si; putrayoḥ — synů; mahyam — mých; — kéž se nestane; kruddhāt — hněvem; brāhmaṇāt — brāhmaṇů; prabho — ó můj manželi.

дітіх̣ ува̄ча  —  Діті сказала; вадгам  —  вбивство; бгаґавата̄  —  Верховним Богом-Особою; са̄кша̄т  —  безпосередньо; суна̄бга  —  Сударшаною, Його зброєю; уда̄ра  —  великодушний; ба̄хуна̄  —  руками; а̄ш́а̄се  —  бажаю; путрайох̣  —  синів; махйам  —  моїх; ма̄  —  нехай ніколи; круддга̄т  —  гнівом; бра̄хман̣а̄т  —  брахманів; прабго  —  мій пане.

Překlad

Переклад

Diti řekla: To, že mé syny vlastníma rukama šlechetně zabije Osobnost Božství se Svojí zbraní Sudarśanou, je velice příznivé. Ó můj manželi, kéž nezemřou hněvem oddaných brāhmaṇů!

Діті сказала: Якщо моїх синів великодушно вб’є Своїми руками Сам Бог-Особа, озброєний Сударшаною, це дуже добре. Любий чоловіче, нехай вони тільки ніколи не загинуть від гніву відданих-брахманів.

Význam

Коментар

Když Diti slyšela od svého manžela, že činnosti jejích synů budou pobuřovat velké duše, začala se bát. Myslela na to, že by její syny mohl zabít hněv brāhmaṇů. Pán se nezjevuje, když se brāhmaṇa na někoho rozhněvá, protože bráhmanský hněv je sám o sobě dostatečně mocný. Zjeví se však, když Jeho oddaný cítí lítost. Oddaný se nikdy nemodlí k Pánu, aby se zjevil a odstranil problémy, které mu způsobují různí darebáci, a neobtěžuje Ho žádostmi o ochranu. Pán si ovšem Sám velice přeje chránit Své oddané. Diti věděla, že jestli Pán zabije její syny, bude to také Jeho milost, a proto říká, že Pánova cakra a ruce jsou šlechetné. Je-li někdo zabit Pánovou cakrou, a má tím pádem to štěstí, že může vidět Pánovy ruce, stačí to k jeho osvobození. Takový příznivý osud nemají ani velcí mudrci.

ПОЯСНЕННЯ: Коли Діті почула від чоловіка, що своїми діями її сини накличуть на себе гнів великих душ, вона дуже стурбувалася. Вона подумала, що причиною смерті її синів може стати гнів брахманів. Коли брахмани гніваються на когось, Господь не з’являється Сам, бо гніву брахманів уже достатньо, щоб знищити лиходія. Однак Господь неодмінно з’являється, коли Його відданий просто засмучений чимось. Господній відданий ніколи не молить Господа з’явитися для того, щоб врятувати його від турбот, яких завдають йому лиходії. Відданий ніколи не турбує Господа проханнями про захист. Однак Господь Сам прагне оборонити Свого відданого. Діті чудово розуміла, що смерть від руки Господа була б великою милістю для її синів, і тому називає Господній диск і руки милосердними. Якщо комусь пощастило загинути від диску Господа і таким чином побачити Господні руки, цього достатньо, щоб досягнути звільнення. Такого щастя рідко досягають навіть великі мудреці.