Skip to main content

Sloka 40

40

Verš

Текст

prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu
пра̄н̣іна̄м̇ ханйама̄на̄на̄м̇
діна̄на̄м акр̣та̄ґаса̄м
стрін̣а̄м̇ ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м̇
копітешу маха̄тмасу

Synonyma

Послівний переклад

prāṇinām — když živých bytostí; hanyamānānām — zabíjení; dīnānām — ubohých; akṛta-āgasām — bezúhonných; strīṇām — žen; nigṛhyamāṇānām — mučení; kopiteṣu — vyvolávání zloby; mahātmasu — velkých duší.

пра̄н̣іна̄м  —  живих істот; ханйама̄на̄на̄м  —  вбитих; діна̄на̄м  —  нещаних; акр̣та-а̄ґаса̄м  —  неповинних; стрін̣а̄м  —  жінок; ніґр̣хйама̄н̣а̄на̄м  —  замордованих; копітешу  —  коли розгніваються; маха̄тмасу  —  великі душі.

Překlad

Переклад

Budou zabíjet ubohé, bezúhonné živé bytosti, mučit ženy a vyvolávat zlobu velkých duší.

Вони вбиватимуть нещасних, невинних істот, мордуватимуть жінок і накличуть на себе гнів великих душ.

Význam

Коментар

Démonské činnosti se projevují v zabíjení nevinných, bezúhonných živých bytostí, mučení žen a vyvolávání zloby velkých duší, které šíří vědomí Kṛṣṇy. V démonské společnosti lidé zabíjejí nevinná zvířata, aby uspokojili svůj jazyk, a mučí ženy bezdůvodným sexem. Kde jsou ženy a maso, tam musí být alkohol a sex. Když tyto věci ve společnosti převládají, můžeme milostí Boha očekávat, že Samotný Pán nebo Jeho autorizovaný zástupce přivodí změnu společenského řádu.

ПОЯСНЕННЯ: Коли набирає силу демонізм, в суспільстві вбивають неповинних живих істот, мордують жінок і доводять до гніву великодушних людей, які розвивають свідомість Крішни. В демонічному суспільстві вбивають невинних тварин на догоду язику, мучать жінок, використовуючи їх для задоволення своєї надмірної хтивості. Там, де є жінки і м’ясо, неодмінно буде вино і блуд. Коли в суспільстві набирають силу такі тенденції, можна сподіватися, що з Божої милості скоро відбудуться великі зміни соціального ладу, які зробить або Сам Господь, або Його вповноважений представник.