Skip to main content

Sloka 40

ТЕКСТ 40

Verš

Текст

prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu
прин ханйамнн
дӣннм актгасм
стрӣ нигхйамн
копитешу махтмасу

Synonyma

Пословный перевод

prāṇinām — když živých bytostí; hanyamānānām — zabíjení; dīnānām — ubohých; akṛta-āgasām — bezúhonných; strīṇām — žen; nigṛhyamāṇānām — mučení; kopiteṣu — vyvolávání zloby; mahātmasu — velkých duší.

принм — когда живые существа; ханйамннм — будут убиваться; дӣннм — несчастные; акта-гасм — ни в чем не повинные; стрӣм — женщины; нигхйамнм — будут подвергаться истязаниям; копитешу — будут разгневаны; махтмасу — когда великие души.

Překlad

Перевод

Budou zabíjet ubohé, bezúhonné živé bytosti, mučit ženy a vyvolávat zlobu velkých duší.

Они станут убивать несчастных, ни в чем не повинных живых существ, истязать женщин и зажгут гневом сердца великих душ.

Význam

Комментарий

Démonské činnosti se projevují v zabíjení nevinných, bezúhonných živých bytostí, mučení žen a vyvolávání zloby velkých duší, které šíří vědomí Kṛṣṇy. V démonské společnosti lidé zabíjejí nevinná zvířata, aby uspokojili svůj jazyk, a mučí ženy bezdůvodným sexem. Kde jsou ženy a maso, tam musí být alkohol a sex. Když tyto věci ve společnosti převládají, můžeme milostí Boha očekávat, že Samotný Pán nebo Jeho autorizovaný zástupce přivodí změnu společenského řádu.

В обществе, где убивают невинных и непорочных живых существ, истязают женщин и приводят в гнев махатм — великодушных людей, занятых деятельностью в сознании Кришны, преобладает демоническое влияние. В демоническом обществе люди убивают невинных животных ради того, чтобы доставить удовольствие языку, и истязают женщин, используя их для удовлетворения своей ненасытной похоти. Там, где есть женщины и мясо, обязательно будут вино и блуд. Когда подобные тенденции начинают преобладать в обществе, следует ожидать, что милостью Господа вскоре произойдет смена социального устройства — Господь либо сделает это Сам, либо поручит эту миссию Своему истинному представителю.