Skip to main content

Sloka 40

Text 40

Verš

Text

prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu
prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu

Synonyma

Synonyms

prāṇinām — když živých bytostí; hanyamānānām — zabíjení; dīnānām — ubohých; akṛta-āgasām — bezúhonných; strīṇām — žen; nigṛhyamāṇānām — mučení; kopiteṣu — vyvolávání zloby; mahātmasu — velkých duší.

prāṇinām — when the living entities; hanyamānānām — being killed; dīnānām — of the poor; akṛta-āgasām — of the faultless; strīṇām — of the women; nigṛhyamāṇānām — being tortured; kopiteṣu — being enraged; mahātmasu — when the great souls.

Překlad

Translation

Budou zabíjet ubohé, bezúhonné živé bytosti, mučit ženy a vyvolávat zlobu velkých duší.

They will kill poor, faultless living entities, torture women and enrage the great souls.

Význam

Purport

Démonské činnosti se projevují v zabíjení nevinných, bezúhonných živých bytostí, mučení žen a vyvolávání zloby velkých duší, které šíří vědomí Kṛṣṇy. V démonské společnosti lidé zabíjejí nevinná zvířata, aby uspokojili svůj jazyk, a mučí ženy bezdůvodným sexem. Kde jsou ženy a maso, tam musí být alkohol a sex. Když tyto věci ve společnosti převládají, můžeme milostí Boha očekávat, že Samotný Pán nebo Jeho autorizovaný zástupce přivodí změnu společenského řádu.

Demoniac activities are predominant when innocent, faultless living entities are killed, women are tortured, and the great souls engaged in Kṛṣṇa consciousness are enraged. In a demoniac society, innocent animals are killed to satisfy the tongue, and women are tortured by unnecessary sexual indulgence. Where there are women and meat, there must be liquor and sex indulgence. When these are prominent in society, by God’s grace one can expect a change in the social order by the Lord Himself or by His bona fide representative.