Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.3

Verš

tasya coddharataḥ kṣauṇīṁ
sva-daṁṣṭrāgreṇa līlayā
daitya-rājasya ca brahman
kasmād dhetor abhūn mṛdhaḥ

Synonyma

tasya — Jeho; ca — také; uddharataḥ — když zdvihal; kṣauṇīm — planetu Zemi; sva-daṁṣṭra-agreṇa — na špici Svých klů; līlayā — při Své zábavě; daitya-rājasya — krále démonů; ca — a; brahman — ó brāhmaṇo; kasmāt — odkud; hetoḥ — příčina; abhūt — byla; mṛdhaḥ — boj.

Překlad

Ó brāhmaṇo, co bylo příčinou boje mezi démonským králem a Pánem Kancem, když Pán projevil svoji zábavu a zdvihal Zemi?