Skip to main content

Sloka 15

ТЕКСТ 15

Verš

Текст

atha me kuru kalyāṇaṁ
kāmaṁ kamala-locana
ārtopasarpaṇaṁ bhūmann
amoghaṁ hi mahīyasi
атха ме куру калйа
кма камала-лочана
ртопасарпаа бхӯманн
амогха хи махӣйаси

Synonyma

Пословный перевод

atha — proto; me — mně; kuru — učiň laskavě; kalyāṇam — požehnání; kāmam — touhu; kamala-locana — můj pane s lotosovýma očima; ārta — souženého; upasarpaṇam — přicházející; bhūman — ó veliký; amogham — zaručeně; hi — jistě; mahīyasi — k velké osobnosti.

атха — поэтому; ме — мне; куру — пожалуйста, исполни; калйам — благословение; кмам — желание; камала-лочана — о лотосоокий; рта — угнетаемый горем; упасарпаам — обращающийся; бхӯман — о великий; амогхам — непременно; хи — несомненно; махӣйаси — к великой личности.

Překlad

Перевод

Můj pane s lotosovýma očima, prosím požehnej mi tím, že splníš moji touhu. Přijde-li člověk v tísni za velkou osobností, jeho žádosti by nikdy neměly vyznít naprázdno.

О лотосоокий, пожалуйста, благослови меня, исполнив мое желание. Когда человек, оказавшийся в беде, обращается за помощью к великой личности, его мольбы должны быть услышаны.

Význam

Комментарий

Diti dobře věděla, že manžel může její žádost odmítnout, protože přicházela v nevhodnou dobu, ale hájila se tím, že v případě nebezpečí a tísně se neuvažuje o čase nebo okolnostech.

Дити прекрасно знала, что Кашьяпа может отвергнуть ее просьбу, поскольку она обратилась к нему в неурочное время, но оправдывала себя тем, что в случае крайней необходимости или оказавшись в бедственном положении можно не обращать внимания на время и обстоятельства.