Skip to main content

Sloka 15

Text 15

Verš

Text

atha me kuru kalyāṇaṁ
kāmaṁ kamala-locana
ārtopasarpaṇaṁ bhūmann
amoghaṁ hi mahīyasi
atha me kuru kalyāṇaṁ
kāmaṁ kamala-locana
ārtopasarpaṇaṁ bhūmann
amoghaṁ hi mahīyasi

Synonyma

Synonyms

atha — proto; me — mně; kuru — učiň laskavě; kalyāṇam — požehnání; kāmam — touhu; kamala-locana — můj pane s lotosovýma očima; ārta — souženého; upasarpaṇam — přicházející; bhūman — ó veliký; amogham — zaručeně; hi — jistě; mahīyasi — k velké osobnosti.

atha — therefore; me — unto me; kuru — kindly do; kalyāṇam — benediction; kāmam — desire; kamala-locana — O lotus-eyed one; ārta — of the distressed; upasarpaṇam — the approaching; bhūman — O great one; amogham — without failure; hi — certainly; mahīyasi — to a great person.

Překlad

Translation

Můj pane s lotosovýma očima, prosím požehnej mi tím, že splníš moji touhu. Přijde-li člověk v tísni za velkou osobností, jeho žádosti by nikdy neměly vyznít naprázdno.

O lotus-eyed one, kindly bless me by fulfilling my desire. When someone in distress approaches a great person, his pleas should never go in vain.

Význam

Purport

Diti dobře věděla, že manžel může její žádost odmítnout, protože přicházela v nevhodnou dobu, ale hájila se tím, že v případě nebezpečí a tísně se neuvažuje o čase nebo okolnostech.

Diti knew well that her request might be rejected because of the untimely situation, but she pleaded that when there is an emergency or a distressful condition, there is no consideration of time or situation.