Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

caritaṁ tasya rājarṣer
ādi-rājasya sattama
brūhi me śraddadhānāya
viṣvaksenāśrayo hy asau
чарита тасйа рджаршер
ди-рджасйа саттама
брӯхи ме раддадхнйа
вишваксенрайо хй асау

Synonyma

Пословный перевод

caritam — charakter; tasya — jeho; rājarṣeḥ — svatého krále; ādi-rājasya — původního krále; sattama — ó zbožný; brūhi — laskavě popiš; me — mně; śraddadhānāya — tomu, který toužebně přijímá; viṣvaksena — Osobnosti Božství; āśrayaḥ — ten, který se odevzdal; hi — jistě; asau — ten král.

чаритам — качества; тасйа — его; рджарше — благочестивого царя; ди-рджасйа — первого царя; саттама — о достойнейший; брӯхи — прошу, поведай; ме — мне; раддадхнйа — тому, кто горит желанием услышать; вишваксена — Личности Бога; райа — тот, кто нашел прибежище; хи — несомненно; асау — этот царь.

Překlad

Перевод

Ó nejlepší ze zbožných, původní král všech králů (Manu) byl velký oddaný Osobnosti Božství Hariho, a proto je cenné naslouchat o jeho vznešeném charakteru a činnostech. Prosím popiš je. Velice si přeji o nich slyšet.

О добродетельный, первый повелитель всех царей [Ману] был великим преданным Личности Бога Хари, поэтому описания его возвышенных качеств и деяний заслуживают нашего внимания. Прошу, поведай мне о них. Я горю желанием услышать твой рассказ.

Význam

Комментарий

Śrīmad-Bhāgavatam je plný transcendentálního vyprávění o Osobnosti Božství a čistých oddaných Pána. V absolutním světě neexistuje žádný kvalitativní rozdíl mezi Nejvyšším Pánem a Jeho čistým oddaným. Naslouchání o Pánovi a naslouchání o charakteru a činnostech čistého oddaného proto přináší stejný výsledek, kterým je rozvoj oddané služby.

Весь «Шримад-Бхагаватам» состоит из трансцендентных повествований о деяниях Личности Бога и Его чистых преданных. В абсолютном мире Верховный Господь и Его чистые преданные в качественном отношении неотличны друг от друга. Поэтому слушание произведений, повествующих о Господе, или рассказов, в которых описаны качества и деяния чистого преданного, приводит к одному и тому же результату — развитию склонности к преданному служению Господу.