Skip to main content

Sloka 46

Text 46

Verš

Text

majjāyāḥ paṅktir utpannā
bṛhatī prāṇato ’bhavat
majjāyāḥ paṅktir utpannā
bṛhatī prāṇato ’bhavat

Synonyma

Synonyms

majjāyāḥ — z morku kostí; paṅktiḥ — určitý druh verše; utpannā — projevil se; bṛhatī — jiný druh verše; prāṇataḥ — z životního dechu; abhavat — vytvořený.

majjāyāḥ — from the bone marrow; paṅktiḥ — a particular type of verse; utpannā — became manifested; bṛhatī — another type of verse; prāṇataḥ — out of the life-breathing; abhavat — generated.

Překlad

Translation

Umění psát verše typu paṅkti se projevilo z morku kostí a umění psát verše typu bṛhatī vzniklo z životního dechu pána živých bytostí.

The art of writing verse, paṅkti, became manifested from the bone marrow, and that of bṛhatī, another type of verse, was generated from the life-breath of the lord of the living entities.