Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.43

Verš

vaikhānasā vālakhilyau-
dumbarāḥ phenapā vane
nyāse kuṭīcakaḥ pūrvaṁ
bahvodo haṁsa-niṣkriyau

Synonyma

vaikhānasāḥ — skupina lidí, kteří zanechávají aktivního života a jedí pouze napůl uvařená jídla; vālakhilya — ten, kdo opustil svoji původní zásobu obilí, když dostal větší; audumbarāḥ — ten, kdo žije z toho, co dostane ve směru, kterým ráno poprvé vykročí; phenapāḥ — ten, kdo žije z plodů, které samy spadnou ze stromu; vane — v lese; nyāse — ve stavu odříkání; kuṭīcakaḥ — život s rodinou bez připoutanosti; pūrvam — na počátku; bahvodaḥ — zanechávající všech hmotných činností a plně se věnující transcendentální službě; haṁsa — plně pohroužený do transcendentálního poznání; niṣkriyau — ukončující činnosti všeho druhu.

Překlad

Čtyři stádia života v ústraní jsou vaikhānasa, vālakhilya, audumbara a phenapa. Čtyři stádia života v odříkání jsou kuṭīcaka, bahvoda, haṁsa a niṣkriya. To vše se projevilo z Brahmy.

Význam

Varṇāśrama-dharma neboli zřízení čtyř tříd a čtyř stavů společenského a duchovního života není novým vynálezem moderního věku, jak tvrdí méně inteligentní lidé. Je to zřízení zavedené Brahmou na počátku stvoření. To je také potvrzeno v Bhagavad-gītě (4.13): cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam.