Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.3

Verš

evaṁ kālo ’py anumitaḥ
saukṣmye sthaulye ca sattama
saṁsthāna-bhuktyā bhagavān
avyakto vyakta-bhug vibhuḥ

Synonyma

evam — takto; kālaḥ — čas; api — také; anumitaḥ — měřen; saukṣmye — v jemných; sthaulye — v hrubých podobách; ca — také; sattama — ó nejlepší; saṁsthāna — kombinace atomů; bhuktyā — pohybem; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avyaktaḥ — neprojevený; vyakta-bhuk — vládnoucí všem hmotným pohybům; vibhuḥ — veliký zdroj energie.

Překlad

Čas můžeme odhadovat měřením pohybu různých kombinací atomů. Čas je energie všemocné Osobnosti Božství, Hariho, který ovládá všechny hmotné pohyby, přestože není v hmotném světě viditelný.