Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Texto

tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam
tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Synonyma

Synonyms

tat vilokya — hledící na; abja-sambhūtaḥ — který se narodil na lotosu; vāyunā — větrem; yat — to; adhiṣṭhitaḥ — na čem seděl; padmam — lotos; ambhaḥ — voda; ca — také; tat-kāla-kṛta — to, co vykonal věčný čas; vīryeṇa — svojí vrozenou silou; kampitam — chvějící se.

tat vilokya — mirando dentro de eso; abja-sambhūtaḥ — cuya fuente de nacimiento fue un loto; vāyunā — por el aire; yat — ese; adhiṣṭhitaḥ — sobre el cual estaba situado; padmam — loto; ambhaḥ — agua; ca — también; tat-kāla-kṛta — lo cual fue efectuado por el tiempo eterno; vīryeṇa — por su fuerza inherente; kampitam — temblando.

Překlad

Translation

Poté Brahmā viděl, že lotos, na kterém seděl, i voda, ze které lotos vyrůstal, se pohybovaly za silného bouřlivého větru.

Después, Brahmā vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado, como el agua sobre la cual crecía el loto, estaban temblando debido a un fuerte y violento viento.

Význam

Purport

Říká se, že hmotný svět je iluzorní, protože je místem zapomenutí na transcendentální službu Pánu. Ten, kdo oddaně slouží v hmotném světě, se proto může někdy dostat do velice nepříjemných a nebezpečných podmínek. Je zde vyhlášena válka mezi dvěma stranami, mezi iluzorní energií a oddaným, a slabí oddaní někdy útoku mocné iluzorní energie podlehnou. Brahmā však byl bezpříčinnou milostí Pána dostatečně silný a hmotná energie ho nemohla zdolat, třebaže ho přivedla do úzkých, když začala otřásat místem, kde seděl.

SIGNIFICADO: El mundo material se denomina ilusorio, debido a que es un lugar en el que se olvida el servicio trascendental del Señor. En consecuencia, alguien que está ocupado en el servicio devocional del Señor en el mundo material puede que a veces se vea muy perturbado por circunstancias difíciles. Hay una guerra declarada entre los dos bandos, la energía ilusoria y el devoto, y a veces los devotos débiles caen víctimas de la embestida de la poderosa energía ilusoria. Brahmā, no obstante, era lo suficientemente fuerte, por la misericordia sin causa del Señor, y no llegó a ser víctima de la energía material, aunque esta le dio motivos de ansiedad cuando trató de tambalear la existencia de su posición.