Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Text

tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam
tad vilokyābja-sambhūto
vāyunā yad-adhiṣṭhitaḥ
padmam ambhaś ca tat-kāla-
kṛta-vīryeṇa kampitam

Synonyma

Synonyms

tat vilokya — hledící na; abja-sambhūtaḥ — který se narodil na lotosu; vāyunā — větrem; yat — to; adhiṣṭhitaḥ — na čem seděl; padmam — lotos; ambhaḥ — voda; ca — také; tat-kāla-kṛta — to, co vykonal věčný čas; vīryeṇa — svojí vrozenou silou; kampitam — chvějící se.

tat vilokya — looking into that; abja-sambhūtaḥ — whose source of birth was a lotus; vāyunā — by the air; yat — that; adhiṣṭhitaḥ — on which he was situated; padmam — lotus; ambhaḥ — water; ca — also; tat-kāla-kṛta — which was effected by eternal time; vīryeṇa — by its inherent force; kampitam — trembling.

Překlad

Translation

Poté Brahmā viděl, že lotos, na kterém seděl, i voda, ze které lotos vyrůstal, se pohybovaly za silného bouřlivého větru.

Thereafter Brahmā saw that both the lotus on which he was situated and the water on which the lotus was growing were trembling due to a strong, violent wind.

Význam

Purport

Říká se, že hmotný svět je iluzorní, protože je místem zapomenutí na transcendentální službu Pánu. Ten, kdo oddaně slouží v hmotném světě, se proto může někdy dostat do velice nepříjemných a nebezpečných podmínek. Je zde vyhlášena válka mezi dvěma stranami, mezi iluzorní energií a oddaným, a slabí oddaní někdy útoku mocné iluzorní energie podlehnou. Brahmā však byl bezpříčinnou milostí Pána dostatečně silný a hmotná energie ho nemohla zdolat, třebaže ho přivedla do úzkých, když začala otřásat místem, kde seděl.

The material world is called illusory because it is a place of forgetfulness of the transcendental service of the Lord. Thus one engaged in the Lord’s devotional service in the material world may sometimes be very much disturbed by awkward circumstances. There is a declaration of war between the two parties, the illusory energy and the devotee, and sometimes the weak devotees fall victim to the onslaught of the powerful illusory energy. Lord Brahmā, however, was sufficiently strong, by the causeless mercy of the Lord, and he could not be victimized by the material energy, although it gave him cause for anxiety when it managed to totter the existence of his position.