Skip to main content

Sloka 51

ВІРШ 51

Verš

Текст

idaṁ bhāgavataṁ nāma
yan me bhagavatoditam
saṅgraho ’yaṁ vibhūtīnāṁ
tvam etad vipulī kuru
ідам̇ бга̄ґаватам̇ на̄ма
йан ме бгаґаватодітам
сан̇ґрахо ’йам̇ вібгӯтіна̄м̇
твам етад віпулі куру

Synonyma

Послівний переклад

idam — tato; bhāgavatam — věda o Bohu; nāma — jménem; yat — to, co; me — mi; bhagavatā — Osobností Božství; uditam — osvícen; saṅgrahaḥ — je nahromaděním; ayam — Jeho; vibhūtīnām — různých energií; tvam — ty; etat — tuto vědu o Bohu; vipulī — rozveď; kuru — to udělej.

ідам  —  цю; бга̄ґаватам  —  науку про Бога; на̄ма  —  за назвою; йат  —  те, що; ме  —  мені; бгаґавата̄  —  Богом-Особою; удітам—просвічений; сан̇ґрахах̣—сукупність; айам —  Його; вібгӯтіна̄м—розмаїтих енерґій; твам—ти, шановний; етат —   цю науку про Бога; віпулі  —  розгорни; куру  —  зроби це.

Překlad

Переклад

Ó Nārado, tuto vědu o Bohu, Śrīmad-Bhāgavatam, mi ve stručnosti vyložil Nejvyšší Pán, a byla vyslovena jako souhrn Jeho různých energií. Prosím, rozveď tuto vědu dále.

О Нарадо, цей «Шрімад-Бгаґаватам»    —    науку про Бога    —     стисло переказав мені Верховний Бог - Особа , вклавши в нього всі Свої розмаїті енерґії. Тепер ти сам розгорни цю науку докладніше.

Význam

Коментар

Bhāgavatam ve své stručné souhrnné podobě, který vyslovil Pán v několika verších, následujících později, je vědou o Bohu a je mocným zastoupením Osobnosti Božství. Bůh je absolutní, a proto se neliší od vědy o Bohu, od Śrīmad-Bhāgavatamu. Brahmājī tuto vědu přijal přímo od Pána a nezměněnou ji předal Nāradovi, který potom ve vhodném okamžiku nařídil Vyāsadevovi, aby ji dále rozvedl. Transcendentální poznání o Nejvyšším Pánu tedy není mentální spekulací materialistů, ale je neznečištěným, věčným a dokonalým poznáním, které se nachází mimo dosah hmotných kvalit. Bhāgavata Purāṇa je přímou inkarnací Pána v podobě transcendentálního zvuku a toto transcendentální poznání musí člověk přijmout od pravého představitele Pána v učednické posloupnosti začínající od Pána Samotného a pokračující k Brahmājīmu, od Brahmājīho k Nāradovi, od Nārady k Vyāsovi, od Vyāsadeva k Śukadevovi Gosvāmīmu a od Śukadeva Gosvāmīho k Sūtovi Gosvāmīmu. Zralý plod védského stromu přání je tak předáván z jedné ruky do druhé a nepoškodí se tím, že by náhle spadl z nejvyšší větve rovnou na zem. Dokud člověk nenaslouchá vědě o Bohu od pravého zástupce z učednické posloupnosti, jak je uvedeno výše, bude pro něho velice obtížné ji pochopit. Nikdy bychom neměli naslouchat profesionálním přednašečům Bhāgavatamu, kteří si vydělávají na živobytí uspokojováním smyslů svého publika.

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґаватам», що його Бог-Особа в якихось п’яти-шести віршах (наведених далі) стисло виклав Брахмі,    —    це наука про Бога. Він наділений силою представляти Самого Бога-Особу. Господь абсолютний і тому невідмінний від науки про Бога, «Шрімад-Бгаґаватам». Брахмаджі отримав цю науку про Бога від Самого Господа і передав її Нараді, що своєю чергою наказав Шрілі В’ясадеві подати її в розгорнутій формі. Отже, трансцендентне знання про Верховного Господа не виплід розумувань галасливих сперечальників цього світу, це знання неосквернене, вічне, досконале і непідвладне матеріальним ґунам. Отже, «Бгаґавата Пурана»    —    це безпосереднє втілення Господа у формі трансцендентного звуку. Отримати це трансцендентне знання можна тільки від істинного Господнього представника в учнівській послідовності, якою це знання зійшло від Господа до Брахмаджі, від Брахмаджі до Наради, від Наради до В’яси, від В’ясадеви до Шукадеви Ґосвамі, від Шукадеви Ґосвамі до Сути Ґосвамі. Стиглий плід дерева Вед передають з рук до рук, щоб він не розбився, упавши з високої гілки на землю. Тому, якщо людина не слухає науку про Бога від істинного представника описаної вище учнівської послідовности, зрозуміти сутність цієї науки буде надзвичайно складно. І ніколи не слід слухати «Бгаґаватам» від найманих оповідачів, які заробляють собі на життя, догоджаючи чуттям слухачів.