Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.2

Verš

jāto rucer ajanayat suyamān suyajña
ākūti-sūnur amarān atha dakṣiṇāyām
loka-trayasya mahatīm aharad yad ārtiṁ
svāyambhuvena manunā harir ity anūktaḥ

Synonyma

jātaḥ — narodil se; ruceḥ — ženě Prajāpatiho; ajanayat — zplodil; suyamān — v čele se Suyamou; suyajñaḥ — Suyajña; ākūti-sūnuḥ — syn Ākūti; amarān — polobohy; atha — takto; dakṣiṇāyām — s manželkou jménem Dakṣiṇā; loka — planetární systémy; trayasya — tří; mahatīm — veliký; aharat — zmenšil; yat — všech; ārtim — utrpení; svāyambhuvena — od Manua jménem Svāyambhuva; manunā — od otce lidstva; hariḥ — Hari; iti — takto; anūktaḥ — pojmenován.

Překlad

Prajāpati nejprve počal v lůně své ženy Ākūti Suyajñu a Suyajña potom počal v lůně své ženy Dakṣiṇy polobohy v čele se Suyamou. Suyajña, právě jako Indradeva, zmenšil veliké utrpení ve třech planetárních systémech (vyšším, nižším a středním) a velký otec lidstva Svāyambhuva Manu ho z toho důvodu později přejmenoval na Hariho.

Význam

Autorizovaná zjevená písma vždy uvádějí také jméno otce pravé inkarnace Boha, aby si méně inteligentní fantastové nemohli vymýšlet neautorizované inkarnace. Nikoho tedy nelze přijmout jako inkarnaci Pána, pokud v autorizovaných písmech není uvedeno jméno jeho otce a jméno vesnice nebo místa jeho zjevení. Bhāgavata Purāṇa uvádí jméno inkarnace Kalkiho, který sestoupí za více než čtyřista tisíc let, a uvádí také jméno Jeho otce a jméno vesnice, ve které se zjeví. Žádný rozumně uvažující člověk tedy nebude přijímat nějaké laciné vydání inkarnace bez odkazu na autorizovaná písma.