Skip to main content

Sloka 7

ВІРШ 7

Verš

Текст

sa bhavān acarad ghoraṁ
yat tapaḥ susamāhitaḥ
tena khedayase nas tvaṁ
parā-śaṅkāṁ ca yacchasi
са бгава̄н ачарад ґгорам̇
йат тапах̣ сусама̄хітах̣
тена кгедайасе нас твам̇
пара̄-ш́ан̇ка̄м̇ ча йаччгаси

Synonyma

Послівний переклад

saḥ — on; bhavān — ty; acarat — podstoupil; ghoram — přísnou; yat tapaḥ — meditaci; su-samāhitaḥ — s dokonalou kázní; tena — z toho důvodu; khedayase — působí bolest; naḥ — nám; tvam — ty; parā — konečná pravda; śaṅkām — pochyby; ca — a; yacchasi — dej nám příležitost.

сах̣  —  він; бгава̄н  —  ти, шановний; ачарат  —  виконував; ґгорам  —  сувору; йат тапах̣  —  медитацію; су-сама̄хітах̣  —  досконало володіючи собою; тена  —  тому; кгедайасе  —  завдає болю; нах̣  —  нам; твам  —  ти, шановний; пара̄  —  найвищу істину; ш́ан̇ка̄м  —  сумніви; ча  —  і; йаччгасі  —  даєш змогу.

Překlad

Переклад

Když však pomyslíme na tvá velká odříkání a dokonalou disciplínu, jsme nuceni uvažovat o existenci ještě někoho mocnějšího nežli jsi ty, přestože jsi tak mocný ve věcech stvoření.

І все ж, думаючи про те, які суворі аскези ти виконував, досконало володіючи собою, ми приходимо до висновку, що, попри твою велику творчу силу, повинен існувати хтось, могутніший за тебе.

Význam

Коментар

Po vzoru Śrī Nārady Muniho bychom neměli slepě přijímat svého duchovního mistra za Samotného Boha. Duchovního mistra je třeba náležitě uctívat na stejné úrovni jako Boha, ale pokud o sobě prohlašuje, že je Samotný Bůh, je třeba ho ihned zavrhnout. Nārada Muni pokládal Brahmu za Nejvyššího na základě jeho podivuhodných činů při stvoření, ale když viděl, že Pán Brahmā také uctívá nějakou vyšší autoritu, začal mít pochybnosti. Nejvyšší je nejvyšší a neuctívá nikoho vyššího. Ahaṅgrahopāsitā neboli ten, kdo uctívá sám sebe s představou, že se sám stane Bohem, může snad na někoho udělat klamný dojem, ale inteligentní žák ihned pochopí, že Nejvyšší Pán nemusí uctívat nikoho, ani Sebe Samého, aby se stal Bohem. Ahaṅgrahopāsanā může být jednou z metod transcendentální realizace, ale ahaṅgrahopāsitā se nikdy nemůže stát Bohem. Transcendentální realizace neznamená, že se z člověka stane Bůh. Nārada Muni považoval Brahmājīho za Nejvyšší Osobu, ale když viděl, že se Brahmājī věnuje transcendentální realizaci, začal pochybovat, a proto si chtěl všechno vyjasnit.

ПОЯСНЕННЯ: Приклад Шрі Наради Муні вчить не вважати сліпо свого духовного вчителя за Самого Бога. Духовного вчителя треба шанувати нарівні з Богом, проте якщо вчитель називає себе Богом, від нього слід одразу відмовитись. Нарада Муні, вражений розмахом твірної діяльности Брахми, вважав його за Всевишнього, однак коли Нарада побачив, що Господь Брахма також поклоняється якійсь вищій силі, у нього постали сумніви щодо цього. Всевишній    —     вищий за всіх, і Він не поклоняється ніякій вищій силі. Аханґрахопасіта, тобто той, хто поклоняється собі, щоб стати Богом, зайшов на манівці. Кмітливий учень одразу зрозуміє, що Верховний Господь, для того щоб стати Богом, не має потреби поклонятись нікому, навіть Собі Самому. Можливо, аханґрахопасана і становить один з методів пізнання трансцендентного, однак аханґрахопасіта ніколи не зможе стати Самим Богом. Богом не стають на шляху пізнання трансцендентного. Нарада Муні вважав Брахмаджі за Верховну Особу, однак, побачивши, що Брахмаджі сам пізнає трансцендентне, засумнівався. Тому він хотів усе чітко з’ясувати.