Skip to main content

Sloka 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

ātman bhāvayase tāni
na parābhāvayan svayam
ātma-śaktim avaṣṭabhya
ūrṇanābhir ivāklamaḥ
тман бхвайасе тни
на парбхвайан свайам
тма-актим авашабхйа
ӯранбхир ивклама

Synonyma

Пословный перевод

ātman (ātmani) — vlastním já; bhāvayase — projevuje; tāni — to vše; na — ne; parābhāvayan — překonán; svayam — ty sám; ātma-śaktim — soběstačnou sílu; avaṣṭabhya — používající; ūrṇa-nābhiḥ — pavouk; iva — jako; aklamaḥ — bez pomoci.

тман (тмани) — собой; бхвайасе — проявляешь; тни — все эти; на парбхвайан — не зная поражения; свайам — свою; тма- актим — самодостаточную энергию; авашабхйа — используя; ӯра-нбхи — паук; ива — как; аклама — без помощи.

Překlad

Перевод

Stejně jako pavouk snadno vytváří síť své pavučiny a projevuje svoji nepřekonatelnou tvůrčí schopnost, tak i ty sám tvoříš bez cizí pomoci s použitím své soběstačné energie.

Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи.

Význam

Комментарий

Nejlepším příkladem soběstačnosti je slunce. Slunce nemusí být osvětlováno žádným jiným tělesem, ale naopak samo pomáhá všem ostatním světelným zdrojům, aniž by ho některý mohl překonat. Nārada přirovnal postavení Brahmy k postavení pavouka, který je soběstačný, neboť si vytváří své pole působnosti bez cizí pomoci využitím vlastního energetického výtvoru v podobě svých slin.

Лучший пример самодостаточности — Солнце. Ему не нужен свет других небесных тел. Напротив, своим светом оно помогает другим источникам света, которые меркнут, когда восходит солнце. Нарада сравнивает Брахму с пауком, поскольку паук ни в ком не нуждается и создает поле своей деятельности без посторонней помощи, пользуясь слюной — преобразованной энергией собственного тела.