Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Texto

ātman bhāvayase tāni
na parābhāvayan svayam
ātma-śaktim avaṣṭabhya
ūrṇanābhir ivāklamaḥ
ātman bhāvayase tāni
na parābhāvayan svayam
ātma-śaktim avaṣṭabhya
ūrṇanābhir ivāklamaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

ātman (ātmani) — vlastním já; bhāvayase — projevuje; tāni — to vše; na — ne; parābhāvayan — překonán; svayam — ty sám; ātma-śaktim — soběstačnou sílu; avaṣṭabhya — používající; ūrṇa-nābhiḥ — pavouk; iva — jako; aklamaḥ — bez pomoci.

ātman (ātmani) — por sí solo; bhāvayase — manifiesto; tāni — todos esos; na — no; parābhāvayan — siendo vencido; svayam — tú mismo; ātma-śaktim — poder autosuficiente; avaṣṭabya — siendo empleado; ūrṇanābhiḥ — una araña; iva — cómo; aklamaḥ — sin ayuda.

Překlad

Traducción

Stejně jako pavouk snadno vytváří síť své pavučiny a projevuje svoji nepřekonatelnou tvůrčí schopnost, tak i ty sám tvoříš bez cizí pomoci s použitím své soběstačné energie.

Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña, y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más.

Význam

Significado

Nejlepším příkladem soběstačnosti je slunce. Slunce nemusí být osvětlováno žádným jiným tělesem, ale naopak samo pomáhá všem ostatním světelným zdrojům, aniž by ho některý mohl překonat. Nārada přirovnal postavení Brahmy k postavení pavouka, který je soběstačný, neboť si vytváří své pole působnosti bez cizí pomoci využitím vlastního energetického výtvoru v podobě svých slin.

El Sol es el mejor ejemplo de autosuficiencia. El Sol no requiere que ningún otro cuerpo lo ilumine. Por el contrario, el Sol es quién ayuda a todos los demás agentes iluminadores, pues ningún otro agente iluminador queda resaltante en presencia del Sol. Nārada dijo que la posición de Brahmā se asemejaba a la autosuficiencia de la araña, que crea su propio campo de actividades sin la ayuda de nadie más, mediante el empleo de su propia y energética creación de saliva.