Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Text

ātman bhāvayase tāni
na parābhāvayan svayam
ātma-śaktim avaṣṭabhya
ūrṇanābhir ivāklamaḥ
ātman bhāvayase tāni
na parābhāvayan svayam
ātma-śaktim avaṣṭabhya
ūrṇanābhir ivāklamaḥ

Synonyma

Synonyms

ātman (ātmani) — vlastním já; bhāvayase — projevuje; tāni — to vše; na — ne; parābhāvayan — překonán; svayam — ty sám; ātma-śaktim — soběstačnou sílu; avaṣṭabhya — používající; ūrṇa-nābhiḥ — pavouk; iva — jako; aklamaḥ — bez pomoci.

ātman (ātmani) — by self; bhāvayase — manifest; tāni — all those; na — not; parābhāvayan — being defeated; svayam — yourself; ātma-śaktim — self-sufficient power; avaṣṭabhya — being employed; ūrṇa-nābhiḥ — the spider; iva — like; aklamaḥ — without help.

Překlad

Translation

Stejně jako pavouk snadno vytváří síť své pavučiny a projevuje svoji nepřekonatelnou tvůrčí schopnost, tak i ty sám tvoříš bez cizí pomoci s použitím své soběstačné energie.

As the spider very easily creates the network of its cobweb and manifests its power of creation without being defeated by others, so also you yourself, by employment of your self-sufficient energy, create without any other’s help.

Význam

Purport

Nejlepším příkladem soběstačnosti je slunce. Slunce nemusí být osvětlováno žádným jiným tělesem, ale naopak samo pomáhá všem ostatním světelným zdrojům, aniž by ho některý mohl překonat. Nārada přirovnal postavení Brahmy k postavení pavouka, který je soběstačný, neboť si vytváří své pole působnosti bez cizí pomoci využitím vlastního energetického výtvoru v podobě svých slin.

The best example of self-sufficiency is the sun. The sun does not require to be illuminated by any other body. Rather, it is the sun which helps all other illuminating agents, for in the presence of the sun no other illuminating agent becomes prominent. Nārada compared the position of Brahmā to the self-sufficiency of the spider, who creates its own field of activities without any other’s help by employment of its own energetic creation of saliva.