Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Text

yasyehāvayavair lokān
kalpayanti manīṣiṇaḥ
kaṭya-ādibhir adhaḥ sapta
saptordhvaṁ jaghanādibhiḥ
yasyehāvayavair lokān
kalpayanti manīṣiṇaḥ
kaṭya-ādibhir adhaḥ sapta
saptordhvaṁ jaghanādibhiḥ

Synonyma

Synonyms

yasya — Jehož; iha — ve vesmíru; avayavaiḥ — údy těla; lokān — všechny planety; kalpayanti — představují si; manīṣiṇaḥ — velcí filozofové; kaṭi-ādibhiḥ — od pasu dolů; adhaḥ — dolů; sapta — sedm systémů; sapta ūrdhvam — a sedm systémů nahoru; jaghana-ādibhiḥ — přední část.

yasya — whose; iha — in the universe; avayavaiḥ — by the limbs of the body; lokān — all the planets; kalpayanti — imagine; manīṣiṇaḥ — great philosophers; kaṭi-ādibhiḥ — down from the waist; adhaḥ — downwards; sapta — seven systems; sapta ūrdhvam — and seven systems upwards; jaghana-ādibhiḥ — front portion.

Překlad

Translation

Velcí filozofové si představují, že všechny planetární systémy ve vesmíru jsou projevy různých vyšších a nižších částí vesmírného těla Pána.

Great philosophers imagine that the complete planetary systems in the universe are displays of the different upper and lower limbs of the universal body of the Lord.

Význam

Purport

Významné je slovo kalpayanti neboli “představují si”. Vesmírná podoba Absolutního (virāṭ) je představou spekulativních filozofů, kteří nedokáží přijmout věčnou dvourukou podobu Pána Śrī Kṛṣṇy. I když vesmírná podoba, jak si ji představují velcí filozofové, je jedním z rysů Pána, je víceméně imaginární. V tomto verši je řečeno, že sedm vyšších planetárních systémů je umístěno nad pasem vesmírné podoby, zatímco nižší planetární systémy jsou umístěny pod ním. Tím je zdůrazněno, že Nejvyšší Pán si je vědom každé části Svého těla a nikde ve stvoření neexistuje nic, co by nepodléhalo Jeho vládě.

The word kalpayanti, or “imagine,” is significant. The virāṭ universal form of the Absolute is an imagination of the speculative philosophers who are unable to adjust to the eternal two-handed form of Lord Śrī Kṛṣṇa. Although the universal form, as imagined by the great philosophers, is one of the features of the Lord, it is more or less imaginary. It is said that the seven upper planetary systems are situated above the waist of the universal form, whereas the lower planetary systems are situated below His waist. The idea impressed herein is that the Supreme Lord is conscious of every part of His body, and nowhere in the creation is there anything beyond His control.