Skip to main content

Sloka 32

ВІРШ 32

Verš

Текст

yadaite ’saṅgatā bhāvā
bhūtendriya-mano-guṇāḥ
yadāyatana-nirmāṇe
na śekur brahma-vittama
йадаіте ’сан̇ґата̄ бга̄ва̄
бгӯтендрійа-мано-ґун̣а̄х̣
йада̄йатана-нірма̄н̣е
на ш́екур брахма-віттама

Synonyma

Послівний переклад

yadā — dokud; ete — toto všechno; asaṅgatāḥ — neshromážděné; bhāvāḥ — zůstalo; bhūta — prvky; indriya — smysly; manaḥ — mysl; guṇāḥ — kvality přírody; yadā — dotud; āyatana — tělo; nirmāṇe — při vytváření; na śekuḥ — nebylo možné; brahma-vit-tama — ó Nārado, nejlepší znalče transcendentálního poznání.

йада̄  —  доки; ете  —  всі ці; асан̇ґата̄х̣  —  роз’єднані; бга̄ва̄х̣  —   лишались у такому стані; бгӯта  —  елементи; індрійа  —  чуття; манах̣  —  розум; ґун̣а̄х̣  —  ґуни природи; йада̄  —  доти; а̄йатана  —  тіло; нірма̄н̣е  —  у формуванні; на ш́екух̣  —  неможливо було; брахма-віт-тама  —  о Нарадо, найліпший знавець трансцендентної науки.

Překlad

Переклад

Ó Nārado, nejlepší z transcendentalistů, tělo nemůže vzniknout, dokud se neshromáždí všechny tyto stvořené části — prvky, smysly, mysl a kvality přírody.

О Нарадо, найліпший з-поміж трансценденталістів, тіло не може сформуватися доти, доки ці створені частини, а саме першоелементи, чуття, розум та ґуни природи, не зібрано разом.

Význam

Коментар

Různé tělesné konstrukce živých bytostí jsou jako různé druhy automobilů, které se vyrábějí smontováním příslušných součástí. Jakmile je auto hotové, usedne do něho řidič a jede kam si přeje. To také potvrzuje Bhagavad-gītā (18.61): živá bytost sedí na tělesném stroji a tento stroj se pohybuje podle řízení hmotné přírody, stejně jako vlak se pohybuje podle řízení strojvůdce. Živé bytosti ovšem nejsou těla a existují odděleně od těl, stejně jako řidič existuje odděleně od svého auta. Méně inteligentní materialističtí vědci však nechápou, jakým způsobem se části těla — smysly, mysl a hmotné kvality — spojují. Každá živá bytost je duchovní jiskrou, nedílnou částí Nejvyšší Bytosti, a jelikož Otec je laskavý ke Svým synům, Jeho milostí dostávají individuální živé bytosti nepatrnou svobodu jednat podle své vůle a snažit se panovat hmotné přírodě. Stejně jako otec dává plačícímu dítěti hračky, aby ho uklidnil, celé hmotné stvoření vzniká vůlí Pána, který tak dovoluje zmateným živým bytostem využívat hmotných věcí podle svého přání, třebaže se vše odehrává pod dohledem Pánových prostředníků. Živé bytosti jsou jako malé děti, které si hrají v hmotném světě pod dohledem Pánovy služebnice (přírody). Pokládají tuto služebnou, māyu, za vše, co existuje, a mylně se proto domnívají, že Nejvyšší Pravda je ženského rodu (bohyně Durgā atd.). Hloupí materialisté si podobně jako děti nedokáží představit nikoho vyššího než tuto služebnici, hmotnou přírodu, ale dospělí inteligentní synové Pána dobře vědí, že veškerým činnostem hmotné přírody vládne Pán, stejně jako služebnice poslouchá nařízení svého pána, otce nezletilých dětí.

ПОЯСНЕННЯ: Різні за будовою тіла живих істот достоту схожі на різні марки автомобілей, що їх збирають з окремих деталей. Коли машина готова, водій сідає в неї і кермує за власним бажанням. Це саме порівняння наводить і «Бгаґавад - ґіта » (18.61): жива істота ніби сидить у машині тіла, і ця машина рухається під орудою матеріальної природи, так само як потяг рухається під орудою диспетчера. Але живі істоти не тіла    —    вони відмінні від цих машин. Щоправда, бідні на розум вчені-матеріалісти неспроможні збагнути, яким чином з’єднуються складові тіла: чуття, розум та якості матеріальних ґун.

Кожна жива істота    —    духовна іскра, невід’ємна частка Вишньої Істоти, а що Отець завжди добрий до Своїх синів, Господь милостиво дає індивідуальним живим істотам деяку незалежність, що дозволяє їм діяти відповідно до їхнього бажання панувати над матеріальною природою. Як батько дає розплаканій дитині іграшки, щоб мале заспокоїлось, так само ціле матеріальне творіння виникає з волі Господа, щоб дати можливість заблудлим живим істотам орудувати матеріальними об’єктами, як їм заманеться (одне що під наглядом представника Господа). Живі істоти чисто наче малі діти, що бавляться на майданчику матеріального світу під наглядом служниці Господа    —    природи. Вони вважають, що крім майі (служниці) немає більше нічого й нікого, і тому приписують Верховній Істині жіночу природу (уявляючи Верховну Істину богинею Дурґою і т. д.). За своєю дитячою нетямущістю матеріалісти нездатні навіть уявити собі щось вище за цю служницю, матеріальну природу, натомість змудрілі дорослі сини Господа добре розуміють, що матеріальна природа у всіх своїх діях підпорядковується Господеві, так само як служниця підпорядковується панові, батькові незрілих дітей.

Všechny části těla (smysly atd.) jsou stvořením mahat-tattvy a když se vůlí Pána spojí, vzniká hmotné tělo, které živá bytost může používat pro své další činnosti. To je vysvětleno následovně.

Частини тіла, як-от чуття та ін., з’являються з махат- таттви, а коли волею Господа вони з’єднуються, виникає матеріальне тіло, і жива істота одержує право використовувати це тіло й діяти в ньому. Це пояснено у наступному вірші.