Skip to main content

Sloka 16

ВІРШ 16

Verš

Текст

nārāyaṇa-paro yogo
nārāyaṇa-paraṁ tapaḥ
nārāyaṇa-paraṁ jñānaṁ
nārāyaṇa-parā gatiḥ
на̄ра̄йан̣а-паро йоґо
на̄ра̄йан̣а-парам̇ тапах̣
на̄ра̄йан̣а-парам̇ джн̃а̄нам̇
на̄ра̄йан̣а-пара̄ ґатіх̣

Synonyma

Послівний переклад

nārāyaṇa-paraḥ — pro poznání Nārāyaṇa; yogaḥ — soustředění mysli; nārāyaṇa-param — s cílem dosáhnout Nārāyaṇa; tapaḥ — odříkání; nārāyaṇa-param — s cílem spatřit Nārāyaṇa; jñānam — rozvoj transcendentálního poznání; nārāyaṇa-parā — cesta k osvobození končí vstupem do království Nārāyaṇa; gatiḥ — vzestupná cesta.

на̄ра̄йан̣а-парах̣  —  тільки щоб пізнати Нараяну; йоґах̣  —  зосередження розуму; на̄ра̄йан̣а-парам  —  тільки з метою досягнути Нараяну; тапах̣  —  аскеза; на̄ра̄йан̣а-парам  —  щоб хоча б краєм ока побачити Нараяну; джн̃а̄нам  —  розвиток трансцендентного знання; на̄ра̄йан̣а-пара̄  —  шлях спасіння приводить до царства Нараяни; ґатіх̣  —  шлях поступу.

Překlad

Переклад

Všechny různé druhy meditace či mysticismu jsou prostředky k realizaci Nārāyaṇa, cílem veškerého odříkání je dosáhnout Nārāyaṇa, rozvoj transcendentálního poznání umožňuje spatřit Nārāyaṇa a konečné spasení znamená vstoupit do Nārāyaṇova království.

Усе розмаїття медитаційних та містичних методів — це лише засоби для того, щоб усвідомити Нараяну. Мета всіх аскез    —    досягнути Нараяну. Розвивати трансцендентне знання потрібно, щоб хоч краєм ока побачити Нараяну, і, нарешті , отримати спасіння означає ввійти у царство Нараяни.

Význam

Коментар

Existují dva systémy meditativní yogyaṣṭāṅga-yoga a sāṅkhya-yoga. Aṣṭāṅga-yoga je metodou soustředění mysli a osvobození se od veškerého zaměstnání prostřednictvím meditace, koncentrace, sedových poloh, zastavení vnitřního oběhu vzduchu atd. a sāṅkhya-yoga je určena k rozlišování pravdy od iluze. Oba systémy však nakonec vedou k realizaci neosobního Brahmanu, který je pouze částečným projevením Nārāyaṇa, Osobnosti Božství. Jak jsme již vysvětlili dříve, neosobní záře zvaná Brahman je pouhou částí Osobnosti Božství. Neosobní Brahman spočívá na Osobě Nejvyššího Pána a je tedy oslavou Jeho velikosti. To potvrzuje Bhagavad-gītā i Matsya Purāṇa. Slovo gati znamená “konečné místo určení” neboli “nejvyšší stupeň osvobození”. Splynutí s neosobní brahmajyoti není nejvyšším osvobozením — ještě výše je vznešená společnost Osobnosti Božství na jedné z nesčetných duchovních planet ve vaikuṇṭhském nebi. Závěr je tedy takový, že Nārāyaṇa, Osobnost Božství, je konečným cílem všech jógových systémů i všech druhů osvobození.

ПОЯСНЕННЯ: Існує дві системи медитаційної йоґи    —    аштанґа-йоґа та санкг’я-йоґа. Аштанґа-йоґа вчить зосереджувати розум, припинивши будь-яку діяльність за допомогою методів медитації, концентрації, сидячих поз, впорядкування внутрішньої циркуляції повітря та ін. Санкг’я-йоґа розвиває вміння відрізняти істину від минущих химер. Але мета обох цих систем    —    усвідомити безособистісний Брахман, що являє собою лише частковий прояв Нараяни, Бога-Особи. Як ми вже пояснили вище, безособистісне сяйво Брахмана    —     це лише частка Бога-Особи. Безособистісний Брахман походить з Верховного Бога-Особи і тому являє велич Бога- Особи. Це доводить «Бгаґавад-ґіта» і «Матс’я Пурана».

Слово ґаті означає «найвища мета», або «вершина звільнення». Злиття з безособистісним брахмаджйоті не є найвищий рівень звільнення    —    вище за нього стоїть піднесене спілкування з Богом-Особою на одній з незліченних духовних планет у небі Вайкунтги. З цього всього випливає, що найвища мета всіх систем йоґи й усіх форм звільнення    —    це Нараяна, Бог-Особа.