Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.2.1

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ purā dhāraṇayātma-yonir
naṣṭāṁ smṛtiṁ pratyavarudhya tuṣṭāt
tathā sasarjedam amogha-dṛṣṭir
yathāpyayāt prāg vyavasāya-buddhiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — stejným způsobem; purā — před projevením vesmíru; dhāraṇayā — takovou představou; ātma-yoniḥ — Brahmājīho; naṣṭām — ztracená; smṛtim — paměť; pratyavarudhya — znovunabytím vědomí; tuṣṭāt — potěšením Pána; tathā — poté; sasarja — stvořil; idam — tento hmotný svět; amogha-dṛṣṭiḥ — ten, kdo dosáhl jasné vize; yathā — jako; apyayāt — stvořený; prāk — jako dřív; vyavasāya — soustředěná; buddhiḥ — inteligence.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Před projevením vesmíru meditoval Pán Brahmā o virāṭ-rūpě. Jelikož tím potěšil Pána, získal znovu své ztracené vědomí a mohl tak stvoření znovu dát jeho dřívější podobu.

Význam

Zde uvedený příklad Śrī Brahmājīho je příkladem toho, jak živá bytost zapomíná. Brahmājī je inkarnací jednoho z hmotných atributů Pána a jako inkarnace hmotné kvality vášně je Pánem zplnomocněn ke stvoření nádherného hmotného projevu. Brahmā je však zároveň jednou z mnoha živých bytostí, a proto své tvůrčí umění snadno zapomíná. Proti této zapomnětlivosti — ke které mají sklon všechny živé bytosti od Brahmy až po bezvýznamného mravence — lze působit meditací o Pánově virāṭ-rūpě. Tato možnost se živé bytosti otevírá v lidské životní podobě a jakmile člověk následuje pokyny Śrīmad-Bhāgavatamu a začíná meditovat o virāṭ-rūpě, může tím oživit své původní vědomí a zároveň odstranit svůj sklon zapomínat na svůj věčný vztah k Pánu. Jakmile se odstraní tato zapomnětlivost, okamžitě přichází vyavasāya-buddhi, o které se mluví v tomto verši a v Bhagavad-gītě (2.41). Toto nabyté poznání živé bytosti vede k láskyplné službě Pánu, kterou živá bytost potřebuje. Boží království je neomezené a stejně tak neomezený je počet rukou, které Pánu pomáhají. Bhagavad-gītā (13.14) prohlašuje, že Pán má Své ruce, nohy, oči a ústa v každém koutu Svého stvoření. To znamená, že živé bytosti jakožto individuální nedílné expanze Pána tvoří pomocné ruce Pána a jejich účelem je prokazovat určitý typ služby. Podmíněná duše — dokonce i v postavení Brahmy — však na tuto skutečnost zapomíná vlivem hmotné iluzorní energie, která je produktem falešného egoismu. Tento falešný egoismus můžeme odstranit probuzením svého vědomí Boha. Osvobodit se znamená ukončit spánek v zapomnění a začít se skutečnou láskyplnou službou Pánu, jak ukazuje příklad Brahmy. Brahmova služba je ukázkou služby na osvobozené úrovni, která se liší od takzvaných dobročinných služeb, plných chyb a iluze. Osvobození nikdy neznamená nečinnost, ale znamená sloužit bez lidských chyb.