Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.6

Verš

athāpy ambuja-patrākṣa
puṇya-śloka-śikhāmaṇe
drakṣye māyāṁ yayā lokaḥ
sa-pālo veda sad-bhidām

Synonyma

atha api — nicménĕ; ambuja-patra — jako okvĕtní lístky lotosu; akṣa — ó Ty, jehož oči; puṇya-śloka — mezi slavnými osobnostmi; śikhāmaṇe — ó drahokame; drakṣye — chtĕl bych vidĕt; māyām — klamnou energii; yayā — kterou; lokaḥ — celý svĕt; sa-pālaḥ — spolu s jeho vládnoucími polobohy; veda — považuje; sat — absolutní realitu; bhidām — hmotnou různorodost.

Překlad

Ó Pane s lotosovýma očima, ó drahokame mezi slavnými osobnostmi, jsem sice spokojen pouhým pohledem na Tebe, ale přesto si přeji vidĕt Tvoji klamnou energii, pod jejímž vlivem považuje celý svĕt včetnĕ vládnoucích polobohů realitu za hmotnĕ různorodou.

Význam

V očích podmínĕné duše je hmotný svĕt složen z různorodých nezávislých osob. Vše jsou však energie Nejvyššího Pána a jako takové jsou spolu spojeny. Mārkaṇḍeya Ṛṣi chce vidĕt přesný způsob, jakým māyā, Pánova matoucí energie, uvrhá živé bytosti do klamu.