Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.5

Verš

gṛhītvājādayo yasya
śrīmat-pādābja-darśanam
manasā yoga-pakvena
sa bhavān me ’kṣi-gocaraḥ

Synonyma

gṛhītvā — když získali; aja-ādayaḥ — (stali se) Brahmou a dalšími; yasya — jehož; śrīmat — dokonale majestátních; pāda-abja — lotosových nohou; darśanam — pohled; manasā — myslí; yoga-pakvena — zralou v praktikování yogy; saḥ — On; bhavān — Ty osobnĕ; me — mým; akṣi — očím; go-caraḥ — viditelný.

Překlad

Polobozi jako Pán Brahmā svých vznešených postavení dosáhli pouhým pohlédnutím na Tvé překrásné lotosové nohy, když jejich mysli dosáhly zralosti praktikováním yogy. A nyní jsi se, můj drahý Pane, osobnĕ zjevil přede mnou.

Význam

Mārkaṇḍeya Ṛṣi zdůrazňuje, že vznešení polobozi jako Pán Brahmā svých vznešených postavení dosáhli pouhým pohlédnutím na Pánovy lotosové nohy, ale Mārkaṇḍeya Ṛṣi je nyní schopen vidĕt celé tĕlo Pána Kṛṣṇy. Nedokázal si proto ani představit, jak velké štĕstí ho potkalo.